Ο ρόλος του εφόρου

ατ’ αρχήν ο έφορος έχει την υποχρέωση να γνωρίζει το ατομικό του πρόγραμμα με τις εφορίες που πρέπει να καλύψει ο ίδιος, με στόχο την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων ημέρας και του πρωταθλήματος γενικότερα. Για το λόγο αυτό, υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ομίλου μας το πρόγραμμα των εφόρων. Δε νοείται παίκτης του αγωνιστικού τμήματος που να μην γνωρίζει τις υποχρεώσεις του ως έφορος. Έχει την υποχρέωση, πέρα από το πρόγραμμα αγώνων του, να φροντίζει και για το πρόγραμμα με τις εφορίες του. Ο όμιλός μας δεν έχει δυνατότητα να χρησιμοποιεί εφόρους - εξωτερικούς συνεργάτες, διότι αυτό είναι ανέφικτο από πολλές πλευρές. Όλοι οι παίκτες του αγωνιστικού τμήματος έχουν τον ίδιο περίπου αριθμό με ημέρες εφορίας και δεν υπάρχουν ειδικές μεταχειρίσεις. Στην περίπτωση που κάποιοι συμπαίκτες μας αρνηθούν να κάνουν εφορία, τότε αυτό βαρύνει όλους τους υπόλοιπους, προκαλώντας εντάσεις και εκνευρισμούς μεταξύ μας. Είναι συχνό φαινόμενο πολλοί να υπεκφεύγουν ότι δεν το είδαν, δεν ήξεραν κτλ. Με αποτέλεσμα να φορτώνουν τις υποχρεώσεις τους σε άλλους ή ακόμη χειρότερα σε κανέναν και τελικά να υπάρχει κίνδυνος να μη γίνουν οι αγώνες ημέρας. Παρακάτω υπάρχουν κάποια αποσπάσματα από τους κανονισμούς διεξαγωγής του πρωταθλήματός μας, τα οποία είναι σχετικά με τον έφορο και το ρόλο του:

 Κανένας αγώνας δεν διεξάγεται χωρίς έφορο. Σε περίπτωση αδυναμίας παρουσίας του ή αντικατάστασής του, ο αγώνας αναβάλλεται. Αγώνας αναβάλλεται μόνο αν οι εμπλεκόμενοι παίκτες και ο έφορος συμφωνήσουν και αυτό δεν επηρεάζει την ομαλή εξέλιξη του τουρνουά. Σε περίπτωση αναβολής ορίζεται άμεσα η ώρα και η ημερομηνία του αναβληθέντος αγώνος. Την ευθύνη της αναβολής έχει ο παίκτης ο οποίος τη ζητά. Έτσι θα πρέπει να κάνει εγκαίρως, έως το αργότερο 2 ώρες πριν τον αγώνα, όλες τις απαραίτητες συνεννοήσεις με τον αντίπαλό του και τον έφορο. Άλλως, μηδενίζεται και ο αγώνας κατοχυρώνεται στον αντίπαλο με σκορ 150-0. Το ίδιο γίνεται κι όταν ο αγώνας λόγω της φύσεως του τουρνουά δεν δύναται να αναβληθεί. Σε τουρνουά που υπάρχουν προκαθορισμένοι γύροι αγώνων και περιορισμός χρόνου διεξαγωγής των ισχύουν τα εξής:. Εάν ο παίκτης καθυστερήσει, ο αντίπαλος δύναται να απαιτήσει την έναρξη της χρονομέτρησής του καθυστερημένου, εν απουσία του, μόλις η καθυστέρηση φθάσει τα 20 λεπτά. Όταν ο παίκτης εμφανισθεί σταματά ο ίδιος το χρονόμετρό του για να αρχίσει ο αγώνας κατά τα γνωστά. Αγώνας στον οποίο άρχισε η χρονομέτρηση καθυστερημένου αντιπάλου και πέρασαν 20 λεπτά, κατακυρώνεται στον παρόντα παίκτη με 150-0.

Αποφασίζει για το αν μια λέξη είναι αποδεκτή ή όχι μετά από ένσταση που διενεργήθηκε, αφού συμβουλευτεί τους κανονισμούς, τα βοηθήματα και οποιονδήποτε παρευρισκόμενο κρίνει ο ίδιος. Εξηγεί τον λόγο αποδοχής ή μη της ένστασης. Φροντίζει για την ομαλή διεξαγωγή όλων των αγώνων υπηρεσίας του και επιλύει τυχόν αγωνιστικά προβλήματα. Συλλέγει τα υπογεγραμμένα φύλλα βαθμολογίας. Προσοχή! Ο έφορος δεν θα πρέπει να αναφέρει στοιχεία σχετικά με τη λέξη στην οποία έγινε ένσταση, τα οποία είναι πιθανό να βοηθήσουν τους παίκτες στην εξεύρεση άλλου τύπου της λέξης, παραπλήσιας μορφολογικά λέξης, στην επέκτασή της με γράμμα, κλπ. Εάν το κάνει, ο παίκτης που θίγεται μπορεί να απαιτήσει ακύρωση της κίνησης του αντιπάλου που εκμεταλλεύθηκε την πληροφορία.

Ορισμός λεξικών

Ορίζονται συγκεκριμένα λεξικά και βοηθήματα τα οποία ισχύουν, χρησιμοποιούνται για την συζήτηση ενστάσεων και υπάρχουν σε όλα τα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Μετά την έναρξη του 1ου αγώνα του πρωταθλήματος, απαγορεύεται η προσθήκη ή κατάργηση βοηθημάτων. Τα λεξικά-βοηθήματα που ισχύουν είναι:

1.  «Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής» Ιδρύματος Μ. Τριανταφυλλίδη

2.  «Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας» Γ. Μπαμπινιώτη, 1998, επανέκδοση 2005 (μόνον οι τύποι με έντονα τυπογραφικά στοιχεία)

3.  «Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας» Γ. Μπαμπινιώτη, 2012, Δ' Έκδοση, όλα τα επιπλέον λήμματα (μόνον οι τύποι με έντονα τυπογραφικά στοιχεία)

4.  «2γράμματες και 3γράμματες λέξεις Νέων Ελληνικών», Όμιλος Σκραμπλ Καστοριάς, 2006, και οι παράγωγοι τύποι από την κλίση τους

5.  Για θέματα γραμματικής της δημοτικής η «Νεοελληνική Γραμματική της Δημοτικής», Ιδρύματος Μ. Τριανταφυλλίδη, 2002.

Δεν είναι δεκτές οι λέξεις ή οι τύποι λέξεων που περιέχονται σε πλαίσια (επεξηγήσεις - σχόλια) και σε αγκύλες - εισαγωγικά, που αναφέρονται στην ετυμολογία των λέξεων ή σε παλαιότερη χρήση - γραφή τους.

Σημ. Για να γίνει αποδεκτή λέξη, θα πρέπει να υποστηρίζεται τουλάχιστον από ένα από τα παραπάνω βοηθήματα. Άλλως, δεν είναι αποδεκτή.

Χρόνος

1. Ο χρόνος για τις προσπάθειες κάθε παίκτη ορίζεται σε τριάντα (30) λεπτά συνολικά. Ο χρόνος συζήτησης των ενστάσεων και καταγραφής του σκορ είναι νεκρός. Εάν παίκτης υπερβεί τα 30 λεπτά, του επιβάλλεται ποινή 10 πόντων για κάθε 1 λεπτό επιπλέον χρόνου με την εξής έννοια: αν ο επιπλέον χρόνος είναι μέχρι 60 sec, η ποινή είναι 10 πόντοι, αν είναι από 61-120 sec, ποινή 20 πόντοι, κ.ο.κ. Η ποινή αφαιρείται από το συνολικό σκορ του παίκτη, δίχως να προστίθεται στον αντίπαλο.

2. Κανείς άλλος εκτός των παικτών δεν δικαιούται να επεμβαίνει στην χρονομέτρηση, ούτε να σχολιάζει για χρόνο που δεν ξεκίνησε, κλπ. Είναι αποκλειστική ευθύνη των παικτών να χειρίζονται το χρονόμετρο, αποκλειστική ευθύνη του αντιπάλου να ξεκινά το χρονόμετρο του παίκτη και αποκλειστική ευθύνη του παίκτη να σταματά τον χρόνο μετά την κίνησή του.

3. Δεν προβλέπεται νεκρός χρόνος ούτε για το γύρισμα του ταμπλώ, ούτε για το σβήσιμο (παρακολούθηση) των γραμμάτων που παίζονται.

Κινητά τηλέφωνα

Τα κινητά τηλέφωνα θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένα. Αν όμως ο παίκτης ζητήσει τη χρήση του από τον έφορο, αυτό επιτρέπεται μόνο με απομάκρυνση του παίκτη από το τραπέζι και δίχως να σταματά το χρονόμετρο.

Απομάκρυνση από το τραπέζι

Εάν παίκτης θα πρέπει να απομακρυνθεί επί ολίγον, ο χρόνος του δεν παύει, εκτός αν πριν απομακρυνθεί, παίξει. Αφού παίξει, ο χρόνος σταματά, δεν παίρνει γράμματα και απομακρύνεται. Εάν είναι η σειρά του αντιπάλου, το παιχνίδι παύει μετά την κίνησή του, καλύπτονται τα αναλόγια και αναμένεται ο παίκτης να επιστρέψει.

Η ένσταση γίνεται με την εκφορά της λέξης “ένσταση” και μόνον έτσι, από τους παίκτες μόνο, και αυστηρά έως ότου να καταγραφεί στο φύλλο βαθμολογίας το σκορ (πόντοι και άθροισμα) και από τους δύο παίκτες. Η (Οι) λέξη (-εις) για τις οποίες γίνεται ένσταση καταγράφεται στα ειδικά φύλλα από τον παίκτη που τοποθέτησε τη λέξη και παραδίδεται στον έφορο, ο οποίος σημειώνει «Λέξη δεκτή» ή Μη δεκτή» και το επιστρέφει. Ο χρόνος είναι νεκρός και οι παίκτες τοποθετούν το ειδικό κάλυμμα στα γράμματά τους για το διάστημα που συζητείται η ένσταση. Αρμόδιος για την έκβαση των ενστάσεων είναι μόνον ο έφορος, ο οποίος αποφαίνεται πάντα και κατ’ αποκλειστικότητα. Κατά την αναζήτηση λέξης σε ένσταση ο παίκτης που την τοποθέτησε οφείλει να καθοδηγεί τον έφορο. Ο έφορος διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί λέξη που δεν βρίσκεται αυτούσια στα λεξικά και βοηθήματα του πρωταθλήματος, επικαλούμενος την γραμματική, τεκμηριώνοντας την απόφασή του, όχι όμως να καταστρατηγήσει τους παρόντες κανονισμούς και τους όρους αποδοχής λέξεων. Ο έφορος έχει υποχρέωση να εξηγήσει στους παίκτες τον λόγο αποδοχής ή μη της ένστασης. Εάν η ένσταση γίνει αποδεκτή, ο παίκτης χάνει τη σειρά του παίρνοντας τα γράμματα πίσω. Σε περίπτωση συνεχόμενων άκυρων (μη αποδεκτών) ενστάσεων από κάποιον παίκτη προβλέπεται ποινή υπό την εξής έννοια: Κάθε παίκτης έχει το δικαίωμα να κάνει μέχρι 3 άκυρες (μη αποδεκτές) ενστάσεις ανά αγώνα χωρίς ποινή. Από την τέταρτη άκυρη ένσταση και μετά, του επιβάλλεται ποινή 10 πόντων, οι οποίοι του αφαιρούνται άμεσα. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, μια ένσταση γίνει αποδεκτή λανθασμένα, και μια ή περισσότερες λέξεις κριθούν μη αποδεκτές εσφαλμένα, μόνο την ίδια μέρα και μετά το τέλος του αγώνα, έπειτα από απαίτηση του παίκτη και με την συμφωνία του εφόρου, προστίθενται στην διαφορά σκορ (άνοιγμα) που έχει ο παίκτης στη βαθμολογία του τουρνουά οι βαθμοί που «έχασε» από την κίνηση συν 30 ακόμη βαθμοί. Αυτό δεν επηρεάζει την έκβαση του συγκεκριμένου αγώνα, δηλ. δεν μεταβάλλει το αποτέλεσμα και τη διαφορά πόντων. Το αυτό ισχύει και για το αντίστροφο, δηλαδή όταν λέξη γίνει αποδεκτή εσφαλμένα, αφαιρούνται από τον παίκτη οι βαθμοί που πήρε συν 30 βαθμοί, δίχως να μεταβάλλεται το φύλλο βαθμολογίας.

Πλεονάζοντα ή ελλιπή γράμματα στο αναλόγιο

Είναι αποκλειστική ευθύνη των παικτών η κατοχή επτά γραμμάτων κατά τον αγώνα στο αναλόγιό τους. Εάν διαπιστωθούν Χ πλεονάζοντα γράμματα στο αναλόγιο παίκτη, από τον ένα ή τον άλλο παίκτη (απαγορεύεται η παρέμβαση τρίτου), ο αντίπαλος τραβά τυχαία Χ+2 από το αναλόγιο του παίκτη, τα αποκαλύπτει και επιλέγει ποια Χ θα επιστρέψει στο σακούλι. Εάν κανένα από τα τραβηγμένα γράμματα δεν έχει αναμιχθεί με τα υπόλοιπα, τα Χ+2 τραβιούνται μόνο από τα καινούργια γράμματα. Σε λοιπές σπάνιες περιπτώσεις ο έφορος καλείται για να δώσει λύση με το προαναφερθέν πνεύμα. Δεν επιτρέπεται στον παίκτη να βγάζει τα γράμματα από το αναλόγιό του, σε καμία περίπτωση εκτός της αλλαγής γραμμάτων και της διενέργειας κίνησης.

Με ευθύνη των παικτών ελέγχεται και υπογράφεται το σκορ. Είναι δυνατόν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού να γίνουν διορθώσεις σε λανθασμένη καταγραφή του σκορ, με τη συμφωνία

αμφοτέρων των παικτών. Οι αλλαγές γίνονται σε νεκρό χρόνο. Μετά την υπογραφή του φύλλου, κανείς δεν μπορεί να εγείρει αξιώσεις για οιαδήποτε αλλαγή στο φύλλο βαθμολογίας. Σε περίπτωση διαφωνίας καλείται ο έφορος. Ο χρόνος σταματά για να υπολογισθούν τυχόν ποινές υπέρβασης χρόνου μόλις ο ένας παίκτης τοποθετήσει τα τελευταία του γράμματα. Αν βέβαια γίνει ένσταση αποδεκτή, το παιχνίδι συνεχίζεται κατά τα γνωστά. Εάν για οιονδήποτε λόγο (ένσταση, αλλαγή γραμμάτων, «πάσο» κλπ.) οι παίκτες βαθμολογηθούν σε τρεις διαδοχικούς γύρους με μηδέν, δηλαδή έξι συνολικά φορές στη σειρά καταγραφεί μηδέν στο φύλλο βαθμολογίας, το παιχνίδι λήγει αυτοδικαίως. Οι παίκτες αφαιρούν από το σκορ τους την αξία των γραμμάτων του αναλογίου τους και τυχόν ποινές υπέρβασης χρόνου. Είναι δικαίωμα του κάθε παίκτη να μετράει τα γράμματα που υπολείπονται ή να εκτιμάει τον αριθμό τους δια της αφής. Ο χρόνος κατά την καταμέτρηση τρέχει κανονικά.

Οι αγώνες θα πρέπει να γίνονται αθλητικό πνεύμα δικαίου. Υπάρχουν όμως τρόποι συμπεριφοράς που θεωρούνται άπρεποι και ενίοτε αντιαθλητικοί για την εξέλιξη των αγώνων. Συνίσταται αποφυγή τους και επίσης άμεση ενημέρωση του εκάστοτε εφόρου. Τέτοιοι τρόποι είναι:

α. Να σχολιάζει κανείς την ίδια του την κίνηση πριν ακόμη αφεθεί ο αντίπαλος να αποφασίσει αν θα κάνει ένσταση.

β. Να παραπονιέται επανειλημμένα μεγαλοφώνως για την τύχη του.

γ. Να «διορθώνει» τον αντίπαλο λέγοντας π.χ. «εκεί έπαιρνες περισσότερους πόντους».

δ. Να φλυαρεί

ε. Να ενοχλεί κατά την παρακολούθηση παιχνιδιού, σχολιάζοντας.

στ. Να θορυβεί κατά τη διάρκεια ένστασης

ζ. Να εκφέρει γνώμη επί λέξεων δίχως να του ζητηθεί από τον έφορο.

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να επιβάλλουν ειδικές ποινές αφαίρεσης πόντων, μηδενισμού σε αγώνα, μερικού ή ολικού αποκλεισμού του παίκτη για λόγους ανοίκειας συμπεριφοράς ή μη πρέπουσας παρουσίας σε τουρνουά .Τέτοιοι λόγοι, εκτός των παραπάνω, μπορεί να είναι: Συνεχιζόμενη προκλητική συμπεριφορά απέναντι στους συμμετέχοντες ή τους εφόρους, αδιαφορία ή συνεχής παράβλεψη των παρόντων κανόνων, επαναλαμβανόμενη απουσία από τους αγώνες, δόλος ή σκοπιμότητα κατά την διεξαγωγή των αγώνων για εξασφάλιση πόντων ή διαμόρφωση αποτελέσματος, παραπλάνηση με οποιονδήποτε τρόπο για αποδοχή ή μη λέξεως, βοήθεια με οποιονδήποτε τρόπο σε παίκτη. Οι ποινές επιβάλλονται μετά από εισήγηση ενός εφόρου αγώνων και συνεδρίαση των διοργανωτών. Εάν το παράπτωμα επηρεάζει ουσιωδώς τον αγώνα και η ομαλή εξέλιξή του είναι αδύνατη, ο παρών έφορος μπορεί να αναβάλλει ή να διακόψει τον αγώνα.

O αρχιέφορος πρωταθλήματος ορίζεται από το εκάστοτε Δ.Σ. του ομίλου μας και η θητεία του λήγει με τη λήξη του πρωταθλήματος. O ρόλος του είναι συντονιστικός και βοηθητικός στη διεξαγωγή του πρωταθλήματος.

Πιο αναλυτικά:

1.     Συγκεντρώνει τις συμμετοχές των παικτών πριν την κλήρωση.

2.     Διεξάγει την κλήρωση με το πρόγραμμα swiss manager.

3.     Συντάσσει το πρόγραμμα αγώνων ανά αγωνιστική ημέρα, έτσι ώστε το πρωτάθλημα να έχει ολοκληρωθεί έως την ημερομηνία που προβλέπει η προκήρυξη.

4.     Συντάσσει το πρόγραμμα με τις εφορίες ανά παίκτη, κατανέμοντας ισομερώς και δίκαια όλες τις υποχρεώσεις όλων των παικτών του αγωνιστικού τμήματος.

5.     Ενημερώνει το Δ.Σ. του ομίλου για τα προγράμματα αγώνων και εφοριών και εφόσον εγκριθούν, φροντίζει για την ενημέρωση όλων των παικτών σχετικά με τα προγράμματα αγώνων και εφοριών.

6.     Παρακολουθεί την εξέλιξη του πρωταθλήματος και ενημερώνει το Δ.Σ. για τυχόν κωλύματα που έχουν εντοπιστεί.

7.     Φροντίζει να προτείνει τροποποιήσεις των προγραμμάτων όταν προκύψουν έκτακτες ή προγραμματισμένες διοργανώσεις (π.χ. λόγω τουρνουά, εορταστικής εκδήλωσης κλπ.).

8.     Φροντίζει να προτείνει τροποποιήσεις των προγραμμάτων όταν εγγραφεί στον όμιλο κάποιο νέο μέλος, που θέλει να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα.

9.     Φροντίζει να προτείνει τροποποιήσεις των προγραμμάτων όταν κάποιος παίκτης εγκαταλείψει το πρωτάθλημα (π.χ. αντικατάσταση εφοριών).

10.   Πριν από την κάθε αγωνιστική ημέρα μεριμνά, ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα με απουσίες εφόρων. Οι έφοροι ημέρας, οφείλουν να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους και σε περίπτωση κωλύματος τους να βρουν αντικαταστάτη για τη δική τους υποχρέωση και στη συνέχεια να ενημερώσουν και τον αρχιέφορο.

11.    Κατά τη διεξαγωγή των αγώνων, ο αρχιέφορος έχει τη γενική εποπτεία των εφόρων. Εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα (θέματα ενστάσεων, θέματα κανονισμών κλπ.) ο έφορος ημέρας ζητά τη βοήθεια του αρχιεφόρου. 

12.   Μετά τη λήξη όλων των αγώνων, ο αρχιέφορος έχει υποχρέωση να συγκεντρώσει όλα τα αποτελέσματα ανά αγώνα και να τα αποστείλει αυθημερόν στο διαχειριστή της ιστοσελίδας του ομίλου. Τα απαραίτητα στοιχεία από κάθε αγώνα είναι τα εξής: αριθμός αγωνιστικής ημέρας, τελικό σκορ ανά παίκτη, αριθμός σκραμπλ ανά παίκτη, αξία μεγαλύτερης λέξης ανά παίκτη.

13.   Σε όλα τα καθήκοντά του τον βοηθά επικουρικά ο βοηθός αρχιεφόρου. Σε περίπτωση απουσίας του αρχιεφόρου, τον αναπληρώνει ο βοηθός αρχιεφόρου.

14.   Σε περίπτωση που ο αρχιέφορος διαπιστώσει ότι κάποιοι παίκτες προσπαθούν να αποφύγουν την υποχρέωσή τους ως έφοροι, τότε εφαρμόζονται συστάσεις και ποινές, όπως ακριβώς προβλέπονται και για τους παίκτες.

Παράρτημα κανονισμών διεξαγωγής αγώνων, όπως έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ο.Σ.Θ.: «Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να επιβάλλουν ειδικές ποινές αφαίρεσης πόντων, μηδενισμού σε αγώνα, μερικού ή ολικού αποκλεισμού του παίκτη για λόγους ανοίκειας συμπεριφοράς ή μη πρέπουσας παρουσίας σε τουρνουά. Τέτοιοι λόγοι μπορεί να είναι: συνεχιζόμενη προκλητική συμπεριφορά απέναντι στους συμμετέχοντες ή τους εφόρους, αδιαφορία ή συνεχής παράβλεψη των παρόντων κανόνων, επαναλαμβανόμενη απουσία από τους αγώνες, δόλος ή σκοπιμότητα κατά την διεξαγωγή των αγώνων για εξασφάλιση πόντων ή διαμόρφωση αποτελέσματος, παραπλάνηση με οποιονδήποτε τρόπο για αποδοχή ή μη λέξεως, βοήθεια με οποιονδήποτε τρόπο σε παίκτη. Οι ποινές επιβάλλονται μετά από εισήγηση ενός εφόρου των αγώνων και συνεδρίαση των διοργανωτών. Εάν το παράπτωμα επηρεάζει ουσιωδώς τον αγώνα και η ομαλή εξέλιξή του είναι αδύνατη, ο παρών έφορος μπορεί να αναβάλλει ή να διακόψει τον αγώνα».

Σε περίπτωση αδιαφορίας των εφόρων για την υποχρέωσή τους ισχύουν τα κάτωθι: «Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να επιβάλλουν ειδικές ποινές αφαίρεσης πόντων, μηδενισμού σε αγώνα, μερικού ή ολικού αποκλεισμού του παίκτη για λόγους ανοίκειας συμπεριφοράς ή μη πρέπουσας παρουσίας σε τουρνουά. Τέτοιοι λόγοι μπορεί να είναι: συνεχιζόμενη προκλητική συμπεριφορά απέναντι στους συμμετέχοντες ή τους εφόρους ή τον αρχιέφορο, αδιαφορία ή συνεχής παράβλεψη των παρόντων κανόνων, επαναλαμβανόμενη απουσία από τους αγώνες και τις υποχρεώσεις του ως έφορος, δόλος ή σκοπιμότητα κατά την διεξαγωγή των αγώνων για εξασφάλιση πόντων ή διαμόρφωση αποτελέσματος, παραπλάνηση με οποιονδήποτε τρόπο για αποδοχή ή μη λέξεως, βοήθεια με οποιονδήποτε τρόπο σε παίκτη. Οι ποινές επιβάλλονται μετά από εισήγηση του αρχιεφόρου πρωταθλήματος και συνεδρίαση των διοργανωτών. Εάν το παράπτωμα επηρεάζει ουσιωδώς τους αγώνες κάποιας αγωνιστικής ημέρας με τρόπο τέτοιο που η ομαλή εξέλιξή της να είναι αδύνατη, ο αρχιέφορος διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή και να αναβάλλει ολόκληρη την αγωνιστική ημέρα».

Μπορείτε να κατεβάσετε το άρθρο σε μορφή PDF.

Τι έρχεται ;

Last month September 2023 Next month
M T W T F S S
week 35 1 2 3
week 36 4 5 6 7 8 9 10
week 37 11 12 13 14 15 16 17
week 38 18 19 20 21 22 23 24
week 39 25 26 27 28 29 30

Ανακοινώσεις

©2023 Όμιλος Σκραμπλ Θεσσαλονίκης. Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Created by Dimitris Kyrgiafinis

Please publish modules in offcanvas position.

We use cookies
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες καταγραφής για να εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία της, την δυνατότητά σας να επικοινωνήσετε μαζί μας, να δημιουργήσει στατιστικά για την χρήση της και να παρέχει πληροφορίες από τρίτους. Πατήστε ρυθμίσεις για να επιλέξετε ποια cookies θα αποδεχθείτε.