Λέσχη ανάγνωσης

Δεν είναι λίγες οι μελέτες που συνηγορούν στο γεγονός ότι η ανάγνωση βιβλίων έχει ευεργετικές ιδιότητες. Ενισχύει τη δύναμη του εγκεφάλου, μειώνει το άγχος και εμπλουτίζει το συναίσθημα. Βελτιώνονται οι γενικές γνώσεις του αναγνώστη, το λεξιλόγιό του, η εκφραστική του ικανότητα και η συλλογιστική του διαδικασία.

Για τους παραπάνω λόγους, λοιπόν, και για πολλούς άλλους, αγκαλιάσαμε με ενθουσιασμό την ιδέα των μελών μας Σοφίας Χαυλίδου και Δέσποινας Βασιλείου για τη δημιουργία Λέσχης Ανάγνωσης στον όμιλό μας, η οποία εγκρίθηκε παμψηφεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Λέσχη ανάγνωσης 27/11/2019

Λέσχη ανάγνωσης 16/10/2019

Λέσχη ανάγνωσης 12/6/2019

Λέσχη ανάγνωσης 15/5/2019

Λέσχη ανάγνωσης 10/4/2019

Λέσχη ανάγνωσης 20/3/2019

Λέσχη ανάγνωσης 27/2/2019