Πεντάλεπτο Ετυμολογίας 26/11/2019

Ευχαριστούμε πολύ τη φίλη μας Βάσω Σαμαρά για την παρουσίαση της λέξης "ΑΓΧΙΣΤΕΙΑ" που έκανε στις 26/11/2019.

Αγχιστεία είναι η συγγενική σχέση που αποκτάται μέσω γάμου με τα μέλη της οικογένειας του/της συζύγου.

Η ετυμολογία της είναι από το "άγχι"=πλησίον, κοντά, υπερθετικός "άγχιστα"=πλησιέστατα. Από εκεί προκύπτουν και τα ρήματα άγχω = σφίγγω τον λαιμό, αγχόνη = θηλιά, άγχος, άγχομαι κ.λ.π.