Διακοπή λειτουργίας Ομίλου

Φίλες και φίλοι,

οι εξελίξεις με την εξάπλωση της νόσου μας οδήγησαν στην απόφαση να παραμείνει ο όμιλος κλειστός μέχρι και την Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2021.

Στο διάστημα αυτό μπορούν να διεξάγονται, μόνο με ραντεβού και τις απαραίτητες προφυλάξεις, οι αγώνες αναβολών που βλέπετε στο συνημμένο αρχείο.

Για την διευκόλυνση των μεταξύ μας συνεννοήσεων θα δημιουργηθεί "Κλειστή ομάδα" στο facebook στην οποία θα προστεθούν όλοι οι συμμετέχοντες στο πρωτάθλημα.

Η έναρξη των μαθημάτων, προς το παρόν, αναβάλλεται και εξετάζουμε το ενδεχόμενο να γίνουν διαδικτυακά.

Ευχόμαστε καλύτερη συνέχεια και υγεία σε όλους!

Το ΔΣ

images/excel/anavoles2022.xls