ΠΟΝΤΟΙ ΑΓΩΝΑ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ Α ΠΑΙΚΤΗΣ Β ΠΟΝΤΟΙ
1 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 1108
2 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1107
3 ΕΥΘΥΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 1097
4 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1093
5 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1086
6 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 1080
7 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 1066
8 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 1056
9 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 1045
10 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΗΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 1045
11 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1042
12 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1033
13 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 1030
14 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 1030
15 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 1029
16 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 1023
17 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 1016
18 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 1014
19 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 1013
20 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1008
21 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1005
22 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 1000
23 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 998
24 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 994
25 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 994
26 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 990
27 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 987
28 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 980
29 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 975
30 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 974
31 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 971
32 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 969
33 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 962
34 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 962
35 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 961
36 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 955
37 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 953
38 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 953
39 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 950
40 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 943
41 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 941
42 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 941
43 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 938
44 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 937
45 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΟΥ ΒΟΥΛΑ 934
46 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 933
47 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 933
48 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 925
49 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 924
50 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 923
51 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 921
52 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 917
53 ΕΥΘΥΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 917
54 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 916
55 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 913
56 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 910
57 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 910
58 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΗΣ 908
59 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 901
60 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 894
61 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 893
62 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 892
63 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 891
64 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 888
65 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 888
66 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 888
67 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 885
68 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 884
69 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 884
70 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 882
71 ΕΥΘΥΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 881
72 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 878
73 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 878
74 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 876
75 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 875
76 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 874
77 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 871
78 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 869
79 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 868
80 ΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 867
81 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 866
82 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 865
83 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 863
84 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΟΥ ΒΟΥΛΑ 863
85 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 861
86 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 861
87 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΟΥ ΒΟΥΛΑ 860
88 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΟΥ ΒΟΥΛΑ 859
89 ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 859
90 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 858
91 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 857
92 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 855
93 ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΟΥ ΒΟΥΛΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 854
94 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 852
95 ΕΥΘΥΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 852
96 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 845
97 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 844
98 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 841
99 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 840
100 ΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 839
101 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 836
102 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 836
103 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 831
104 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΗΣ 830
105 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΟΥ ΒΟΥΛΑ 826
106 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 823
107 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 820
108 ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 820
109 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΟΥ ΒΟΥΛΑ 819
110 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 815
111 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 812
112 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 809
113 ΕΥΘΥΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 806
114 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 806
115 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 806
116 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 805
117 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 805
118 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 803
119 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΗΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 800
120 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 797
121 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 795
122 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 794
123 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 792
124 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 789
125 ΕΥΘΥΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 782
126 ΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 782
127 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 781
128 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 781
129 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΗΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 781
130 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 779
131 ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΟΥ ΒΟΥΛΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 774
132 ΕΥΘΥΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΟΥ ΒΟΥΛΑ 773
133 ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΟΥ ΒΟΥΛΑ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 770
134 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 762
135 ΕΥΘΥΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 761
136 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΥΘΥΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 760
137 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 755
138 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 754
139 ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΟΥ ΒΟΥΛΑ ΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 751
140 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 745
141 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 742
142 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΟΥ ΒΟΥΛΑ 741
143 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 741
144 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΗΣ 740
145 ΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 740
146 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΗΣ 740
147 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΟΥ ΒΟΥΛΑ 733
148 ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΟΥ ΒΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 731
149 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 728
150 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 726
151 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 725
152 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 720
153 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΟΥ ΒΟΥΛΑ 719
154 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 690
155 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΗΣ 680
156 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 678
157 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΕΥΘΥΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 671
158 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΘΥΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 663
159 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 655
160 ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΟΥ ΒΟΥΛΑ ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 653
161 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 632
162 ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 599
163 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 0
164 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 797
165 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΟΥ ΒΟΥΛΑ 965
166 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 0
167 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 0
168 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 899
169 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0
170 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0
171 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 0
172 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΗΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 0
173 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 0
174 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΗΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 0
175 ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΟΥ ΒΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 0
176 ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΟΥ ΒΟΥΛΑ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 0
177 ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΟΥ ΒΟΥΛΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0
178 ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΟΥ ΒΟΥΛΑ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 0
179 ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΟΥ ΒΟΥΛΑ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 0
180 ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΟΥ ΒΟΥΛΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 963
181 ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΟΥ ΒΟΥΛΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 906
182 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0
183 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 0
184 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 0
185 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 0
186 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 900
187 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 0
188 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 976
189 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 0
190 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 0
191 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 0
192 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 0
193 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΟΥ ΒΟΥΛΑ 850
194 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΕΥΘΥΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 0
195 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 0
196 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 0
197 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 0
198 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 0
199 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 806
200 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0
201 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 0
202 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 0
203 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 0
204 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 0
205 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 0
206 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΕΥΘΥΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 0
207 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 0
208 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 0
209 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0
210 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0
211 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 0
212 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0
213 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 0
214 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 0
215 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 867
216 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1170
217 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 0
218 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 0
219 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0
220 ΕΥΘΥΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 0
221 ΕΥΘΥΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0
222 ΕΥΘΥΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 0
223 ΕΥΘΥΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 0
224 ΕΥΘΥΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 0
225 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 888
226 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 871
227 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 782
228 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0
229 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 0
230 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 0
231 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0
232 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 0
233 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 852
234 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0
235 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 0
236 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 0
237 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΗΣ 0
238 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0
239 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 0
240 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 0
241 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0
242 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 0
243 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 0
244 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0
245 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 0
246 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 0
247 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 1021
248 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 0
249 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0
250 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 0
251 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 925
252 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 0
253 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0
254 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 0
255 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 0
256 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 0
257 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 0
258 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 829
259 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΟΥ ΒΟΥΛΑ 909
260 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΕΥΘΥΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 0
261 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 988
262 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 0
263 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 0
264 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 0
265 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 0
266 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 0
267 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0
268 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0
269 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 0
270 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 0
271 ΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0
272 ΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 0
273 ΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΗΣ 0
274 ΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0
275 ΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 0
276 ΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 0
277 ΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0
278 ΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 0
279 ΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 0
280 ΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 0
281 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 0
282 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0
283 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 0
284 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 0
285 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 0
286 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0
287 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 0
288 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 0
289 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 0
290 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΗΣ 0
291 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0
292 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 0
293 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 0
294 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 0
295 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 0
296 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 714
297 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 0
298 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 0
299 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 978
300 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0
301 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 0
302 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 0
303 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΗΣ 0
304 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0
305 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 0
306 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 0
307 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 0
308 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0
309 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 0
310 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 0
311 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 0
312 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 0
313 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 1001
314 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0
315 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 0
316 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 0
317 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 979
318 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 0
319 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 0
320 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 0
321 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0
322 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 0
323 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 0
324 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 0
325 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 0
326 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0
327 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 0
328 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 0
329 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 0
330 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 0
331 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 924
332 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΗΣ 0
333 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0
334 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 0
335 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 0
336 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0
337 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 0
338 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 1117
339 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 0
340 ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 0
341 ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 0
342 ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0
343 ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 0
344 ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 0
345 ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 0
346 ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΗΣ 0
347 ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0
348 ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 0
349 ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 0
350 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΕΥΘΥΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 0
351 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 0
352 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0
353 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 0
354 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 0
355 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 0
356 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΗΣ 0
357 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0
358 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 0
359 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 0
360 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 0
361 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 0
362 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 0
363 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΗΣ 0
364 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 0
365 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 0
366 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 0
367 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΟΥ ΒΟΥΛΑ 0
368 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 0
369 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 0
370 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 0
371 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 0
372 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0
373 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 0
374 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 0
375 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 0
376 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 0
377 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 0
378 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0