ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΑ ΠΑΙΚΤΗ
1 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 407 - 442 0 - 1
2 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 543 - 550 0 - 1
3 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 590 - 410 1 - 0
4 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 438 - 375 1 - 0
5 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 430 - 419 1 - 0
6 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 574 - 524 1 - 0
7 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 531 - 384 1 - 0
8 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 415 - 478 0 - 1
9 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 473 - 447 1 - 0
10 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 498 - 431 1 - 0
11 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 487 - 395 1 - 0
12 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 525 - 359 1 - 0
13 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 491 - 392 1 - 0
14 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 455 - 381 1 - 0
15 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 313 - 539 0 - 1
16 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 389 - 455 0 - 1
17 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 425 - 456 0 - 1
18 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 462 - 523 0 - 1
19 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 331 - 447 0 - 1
20 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 521 - 277 1 - 0
21 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 341 - 538 0 - 1
22 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 520 - 358 1 - 0
23 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 382 - 376 1 - 0
24 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 617 - 372 1 - 0
25 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 378 - 448 0 - 1
26 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 534 - 301 1 - 0
27 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 400 - 403 0 - 1
28 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 510 - 324 1 - 0
29 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 287 - 663 0 - 1
30 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 659 - 381 1 - 0
31 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Έφορος            
32 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 504 - 434 1 - 0
33 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 150 - 0 1 - 0
34 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 511 - 399 1 - 0
35 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 459 - 340 1 - 0
36 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 510 - 388 1 - 0
37 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 359 - 546 0 - 1
38 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 385 - 661 0 - 1
39 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 522 - 400 1 - 0
            24    
1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 428 - 460 0 - 1
2 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 386 - 516 0 - 1
3 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 430 - 478 0 - 1
4 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 456 - 393 1 - 0
5 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 374 - 554 0 - 1
6 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 496 - 502 0 - 1
7 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 561 - 346 1 - 0
8 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 501 - 507 0 - 1
9 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 447 - 473 0 - 1
10 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 150 - 0 1 - 0
11 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 470 - 327 1 - 0
12 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 675 - 455 1 - 0
13 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 540 - 368 1 - 0
14 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 459 - 410 1 - 0
15 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 489 - 464 1 - 0
16 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 464 - 703 0 - 1
17 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 441 - 591 0 - 1
18 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 435 - 455 0 - 1
19 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 558 - 359 1 - 0
20 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 562 - 450 1 - 0
21 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 537 - 540 0 - 1
22 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 499 - 519 0 - 1
23 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 489 - 436 1 - 0
24 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 487 - 510 0 - 1
25 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 415 - 437 0 - 1
26 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 417 - 474 0 - 1
27 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 542 - 375 1 - 0
28 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 549 - 446 1 - 0
29 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 435 - 426 1 - 0
30 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 418 - 462 0 - 1
31 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 378 - 490 0 - 1
32 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 421 - 350 1 - 0
33 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 536 - 488 1 - 0
34 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 499 - 401 1 - 0
35 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 382 - 628 0 - 1
36 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ              
37 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 487 - 523 0 - 1
38 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 489 - 712 0 - 1
39 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 505 - 550 0 - 1
            17
1 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 494 - 522 0 - 1
2 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 650 - 267 1 - 0
3 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 467 - 417 1 - 0
4 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 461 - 408 1 - 0
5 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 542 - 464 1 - 0
6 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 502 - 496 1 - 0
7 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 466 - 535 0 - 1
8 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 593 - 293 1 - 0
9 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 409 - 494 0 - 1
10 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 540 - 402 1 - 0
11 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 528 - 474 1 - 0
12 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 600 - 403 1 - 0
13 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 629 - 317 1 - 0
14 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 523 - 424 1 - 0
15 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 450 - 537 0 - 1
16 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 438 - 361 1 - 0
17 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 433 - 503 0 - 1
18 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 389 - 459 0 - 1
19 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 549 - 422 1 - 0
20 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 492 - 426 1 - 0
21 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 466 - 429 1 - 0
22 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Έφορος            
23 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 150 - 0 1 - 0
24 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 610 - 291 1 - 0
25 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 526 - 524 1 - 0
26 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 496 - 482 1 - 0
27 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 415 - 454 0 - 1
28 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 493 - 490 1 - 0
29 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 500 - 353 1 - 0
30 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 486 - 373 1 - 0
31 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 593 - 301 1 - 0
32 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 434 - 504 0 - 1
33 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 433 - 519 0 - 1
34 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 426 - 340 1 - 0
35 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 490 - 546 0 - 1
36 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 552 - 334 1 - 0
37 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 590 - 386 1 - 0
38 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 605 - 494 1 - 0
39 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 420 - 377 1 - 0
            28    
1 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ              
2 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ              
3 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ              
4 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 424 - 629 0 - 1
5 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 305 - 385 0 - 1
6 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 276 - 474 0 - 1
7 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 369 - 477 0 - 1
8 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 408 - 397 1 - 0
9 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 407 - 488 0 - 1
10 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 297 - 428 0 - 1
11 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 254 - 663 0 - 1
12 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 278 - 564 0 - 1
13 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 409 - 633 0 - 1
13 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 323 - 519 0 - 1
14 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 309 - 618 0 - 1
15 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 432 - 550 0 - 1
16 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 356 - 550 0 - 1
17 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 418 - 581 0 - 1
18 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 355 - 480 0 - 1
18 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 321 - 536 0 - 1
19 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 359 - 558 0 - 1
19 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 353 - 492 0 - 1
20 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 397 - 458 0 - 1
21 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 304 - 482 0 - 1
22 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 398 - 468 0 - 1
23 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 262 - 464 0 - 1
24 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Έφορος            
25 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 150 - 0 1 - 0
26 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 375 - 434 0 - 1
27 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 406 - 424 0 - 1
28 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 402 - 348 1 - 0
29 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 344 - 550 0 - 1
30 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 270 - 529 0 - 1
31 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 223 - 490 0 - 1
32 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 344 - 553 0 - 1
33 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 332 - 522 0 - 1
34 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 340 - 426 0 - 1
35 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 402 - 396 1 - 0
36 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 388 - 510 0 - 1
37 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 324 - 504 0 - 1
38 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 299 - 663 0 - 1
39 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 407 - 333 1 - 0
            4    
1 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 614 - 333 1 - 0
2 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 451 - 472 0 - 1
3 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 404 - 685 0 - 1
4 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 408 - 461 0 - 1
5 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 425 - 470 0 - 1
6 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 400 - 434 0 - 1
7 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 384 - 531 0 - 1
8 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 150 - 0 1 - 0
9 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 551 - 257 1 - 0
10 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 435 - 516 0 - 1
11 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 583 - 308 1 - 0
12 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 510 - 394 1 - 0
13 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 633 - 409 1 - 0
14 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 435 - 408 1 - 0
15 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 493 - 423 1 - 0
16 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 469 - 417 1 - 0
17 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Έφορος            
18 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 509 - 282 1 - 0
19 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 324 - 464 0 - 1
20 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 452 - 402 1 - 0
21 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 417 - 357 1 - 0
22 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 481 - 281 1 - 0
23 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 479 - 428 1 - 0
24 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 475 - 467 1 - 0
25 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 550 - 389 1 - 0
26 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 421 - 509 0 - 1
27 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 536 - 530 1 - 0
28 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 488 - 439 1 - 0
29 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 304 - 458 0 - 1
30 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 435 - 469 0 - 1
31 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 460 - 460 0,5 - 0,5
32 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 473 - 465 1 - 0
33 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 517 - 477 1 - 0
34 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 389 - 643 0 - 1
35 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 552 - 407 1 - 0
36 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 296 - 471 0 - 1
37 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 571 - 474 1 - 0
38 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 503 - 445 1 - 0
39 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 550 - 505 1 - 0
            24,5
1 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 522 - 494 1 - 0
2 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 500 - 386 1 - 0
3 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 375 - 521 0 - 1
4 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 375 - 438 0 - 1
5 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 150 - 0 1 - 0
6 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 433 - 402 1 - 0
7 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 441 - 398 1 - 0
8 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 492 - 308 1 - 0
9 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 528 - 346 1 - 0
10 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 464 - 409 1 - 0
11 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 637 - 374 1 - 0
12 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 524 - 447 1 - 0
13 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 442 - 375 1 - 0
14 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ Έφορος            
15 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 426 - 358 1 - 0
16 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 576 - 263 1 - 0
17 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 450 - 415 1 - 0
18 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 480 - 355 1 - 0
19 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 524 - 392 1 - 0
20 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 610 - 327 1 - 0
21 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 342 - 349 0 - 1
22 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 574 - 494 1 - 0
23 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 427 - 383 1 - 0
24 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 516 - 389 1 - 0
25 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 581 - 339 1 - 0
26 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 352 - 511 0 - 1
27 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 350 - 475 0 - 1
28 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 526 - 486 1 - 0
29 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 426 - 435 0 - 1
30 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 469 - 435 1 - 0
31 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 407 - 604 0 - 1
32 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 431 - 436 0 - 1
33 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 527 - 457 1 - 0
34 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 564 - 388 1 - 0
35 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 458 - 484 0 - 1
36 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 567 - 438 1 - 0
37 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 548 - 327 1 - 0
38 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 597 - 444 1 - 0
39 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 531 - 299 1 - 0
            28
1 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 446 - 334 1 - 0
2 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 396 - 396 0,5 - 0,5
3 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 461 - 372 1 - 0
4 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 442 - 271 1 - 0
5 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 571 - 411 1 - 0
6 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 373 - 569 0 - 1
7 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 520 - 504 1 - 0
8 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 440 - 454 0 - 1
9 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 420 - 491 0 - 1
10 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 417 - 444 0 - 1
11 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 429 - 426 1 - 0
12 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 447 - 524 0 - 1
13 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 427 - 469 0 - 1
14 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 388 - 471 0 - 1
15 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 423 - 493 0 - 1
16 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 503 - 489 1 - 0
17 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 591 - 441 1 - 0
18 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 455 - 431 1 - 0
19 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 431 - 417 1 - 0
20 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 427 - 381 1 - 0
21 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 465 - 428 1 - 0
22 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 461 - 376 1 - 0
23 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 467 - 373 1 - 0
24 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 372 - 617 0 - 1
25 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 424 - 382 1 - 0
26 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 328 - 553 0 - 1
27 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 401 - 379 1 - 0
28 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 490 - 493 0 - 1
29 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 429 - 419 1 - 0
30 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 529 - 270 1 - 0
31 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 387 - 536 0 - 1
32 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 390 - 392 0 - 1
33 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 383 - 313 1 - 0
34 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 490 - 485 1 - 0
35 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 552 - 349 1 - 0
36 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 374 - 432 0 - 1
37 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ Έφορος            
38 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 150 - 0 1 - 0
39 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 393 - 387 1 - 0
            23,5    
1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 643 - 389 1 - 0
2 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 348 - 516 0 - 1
3 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 543 - 273 1 - 0
4 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 473 - 406 1 - 0
5 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 553 - 372 1 - 0
6 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 474 - 276 1 - 0
7 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 468 - 420 1 - 0
8 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 545 - 442 1 - 0
9 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 494 - 409 1 - 0
10 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 288 - 485 0 - 1
11 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 286 - 602 0 - 1
12 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 359 - 525 0 - 1
13 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 150 - 0 1 - 0
14 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 545 - 312 1 - 0
15 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 522 - 272 1 - 0
16 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 394 - 327 1 - 0
17 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 641 - 269 1 - 0
18 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 527 - 265 1 - 0
19 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 527 - 380 1 - 0
20 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 381 - 427 0 - 1
21 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 424 - 540 0 - 1
22 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 519 - 499 1 - 0
23 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 379 - 527 0 - 1
24 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 645 - 242 1 - 0
25 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 359 - 478 0 - 1
26 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 465 - 332 1 - 0
27 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 473 - 370 1 - 0
28 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 325 - 544 0 - 1
29 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 375 - 366 1 - 0
30 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ              
31 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 476 - 389 1 - 0
32 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 465 - 473 0 - 1
33 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 433 - 500 0 - 1
34 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 388 - 564 0 - 1
35 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 427 - 646 0 - 1
36 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 380 - 486 0 - 1
37 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 387 - 444 0 - 1
38 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 498 - 427 1 - 0
39 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 537 - 349 1 - 0
            23
1 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 513 - 432 1 - 0
2 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 347 - 473 0 - 1
3 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 431 - 438 0 - 1
4 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 386 - 396 0 - 1
5 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 470 - 458 1 - 0
6 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 434 - 514 0 - 1
7 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 398 - 441 0 - 1
8 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 363 - 454 0 - 1
9 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 467 - 450 1 - 0
10 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 516 - 435 1 - 0
11 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 416 - 502 0 - 1
12 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 455 - 675 0 - 1
13 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 399 - 409 0 - 1
14 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 431 - 312 1 - 0
15 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 272 - 522 0 - 1
16 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 399 - 396 1 - 0
17 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 471 - 455 1 - 0
18 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 581 - 344 1 - 0
19 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 383 - 478 0 - 1
20 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 470 - 343 1 - 0
21 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 429 - 466 0 - 1
22 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 446 - 491 0 - 1
23 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 464 - 262 1 - 0
24 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 370 - 549 0 - 1
25 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 618 - 336 1 - 0
26 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 467 - 324 1 - 0
27 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 301 - 544 0 - 1
28 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 385 - 468 0 - 1
29 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 663 - 287 1 - 0
30 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ Έφορος            
31 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 150 - 0 1 - 0
32 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 455 - 306 1 - 0
33 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 449 - 491 0 - 1
34 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 473 - 397 1 - 0
35 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 470 - 560 0 - 1
36 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 432 - 374 1 - 0
37 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 434 - 522 0 - 1
38 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 528 - 395 1 - 0
39 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 649 - 328 1 - 0
            19
1 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 362 - 374 0 - 1
2 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 473 - 347 1 - 0
3 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 432 - 423 1 - 0
4 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 368 - 321 1 - 0
5 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 515 - 310 1 - 0
6 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 449 - 447 1 - 0
7 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 504 - 520 0 - 1
8 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 550 - 417 1 - 0
9 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ Έφορος            
10 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 447 - 311 1 - 0
11 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 493 - 440 1 - 0
12 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 413 - 409 1 - 0
13 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 519 - 323 1 - 0
14 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 363 - 555 0 - 1
15 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 498 - 309 1 - 0
16 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 361 - 438 0 - 1
17 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 541 - 356 1 - 0
18 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 381 - 403 0 - 1
19 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 447 - 331 1 - 0
20 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 150 - 0 1 - 0
21 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 400 - 446 0 - 1
22 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 359 - 522 0 - 1
23 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 428 - 479 0 - 1
24 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 430 - 397 1 - 0
25 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 478 - 359 1 - 0
26 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 411 - 405 1 - 0
27 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 475 - 444 1 - 0
28 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 451 - 344 1 - 0
29 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 579 - 297 1 - 0
30 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 382 - 507 0 - 1
31 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 473 - 394 1 - 0
32 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 350 - 421 0 - 1
33 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 470 - 576 0 - 1
34 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 440 - 382 1 - 0
35 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 484 - 458 1 - 0
36 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 550 - 303 1 - 0
37 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 479 - 392 1 - 0
38 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 367 - 546 0 - 1
39 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 489 - 402 1 - 0
            25
1 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 485 - 475 1 - 0
2 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 267 - 650 0 - 1
3 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 394 - 573 0 - 1
4 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 502 - 484 1 - 0
5 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 419 - 430 0 - 1
6 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 150 - 0 1 - 0
7 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 457 - 316 1 - 0
8 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 454 - 363 1 - 0
9 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 500 - 366 1 - 0
10 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 482 - 323 1 - 0
11 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 514 - 350 1 - 0
12 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 351 - 628 0 - 1
13 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 469 - 427 1 - 0
14 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 392 - 510 0 - 1
15 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ Έφορος            
16 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 578 - 299 1 - 0
17 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 437 - 379 1 - 0
18 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 404 - 397 1 - 0
19 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 492 - 353 1 - 0
20 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 420 - 418 1 - 0
21 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 485 - 577 0 - 1
22 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 366 - 578 0 - 1
23 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 443 - 435 1 - 0
24 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 468 - 417 1 - 0
25 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 339 - 581 0 - 1
26 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 300 - 471 0 - 1
27 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 375 - 542 0 - 1
28 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 456 - 548 0 - 1
29 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 460 - 392 1 - 0
30 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 507 - 382 1 - 0
31 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 456 - 339 1 - 0
32 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 388 - 410 0 - 1
33 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 327 - 417 0 - 1
34 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 437 - 452 0 - 1
35 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 507 - 414 1 - 0
36 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 681 - 310 1 - 0
37 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 474 - 571 0 - 1
38 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 418 - 704 0 - 1
39 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 349 - 537 0 - 1
            21
1 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 376 - 479 0 - 1
2 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 324 - 671 0 - 1
3 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 423 - 432 0 - 1
4 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 430 - 523 0 - 1
5 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 329 - 646 0 - 1
6 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 478 - 504 0 - 1
7 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 388 - 507 0 - 1
8 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 308 - 492 0 - 1
9 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 366 - 500 0 - 1
10 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 393 - 608 0 - 1
11 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 308 - 583 0 - 1
12 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 492 - 431 1 - 0
13 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 368 - 540 0 - 1
14 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 306 - 466 0 - 1
15 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 495 - 477 1 - 0
16 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 327 - 394 0 - 1
17 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 437 - 425 1 - 0
18 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 470 - 500 0 - 1
19 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 546 - 385 1 - 0
20 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 399 - 319 1 - 0
21 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 428 - 465 0 - 1
22 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 321 - 388 0 - 1
23 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 432 - 442 0 - 1
24 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 672 - 308 1 - 0
25 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 524 - 526 0 - 1
26 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 399 - 529 0 - 1
27 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 424 - 406 1 - 0
28 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 532 - 448 1 - 0
29 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 440 - 558 0 - 1
30 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 479 - 358 1 - 0
31 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 464 - 522 0 - 1
32 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 352 - 503 0 - 1
33 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 491 - 449 1 - 0
34 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ Έφορος            
35 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 150 - 0 1 - 0
36 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 299 - 524 0 - 1
37 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 546 - 359 1 - 0
38 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 321 - 539 0 - 1
39 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 313 - 526 0 - 1
            12
1 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 471 - 456 1 - 0
2 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 516 - 348 1 - 0
3 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 454 - 475 0 - 1
4 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 557 - 442 1 - 0
5 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 464 - 542 0 - 1
6 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 455 - 409 1 - 0
7 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 458 - 579 0 - 1
8 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 478 - 415 1 - 0
9 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 150 - 0 1 - 0
10 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 518 - 384 1 - 0
11 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 502 - 416 1 - 0
12 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 431 - 492 0 - 1
13 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 468 - 374 1 - 0
14 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 442 - 338 1 - 0
15 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 561 - 364 1 - 0
16 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 489 - 503 0 - 1
17 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 511 - 375 1 - 0
18 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 536 - 321 1 - 0
19 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 585 - 337 1 - 0
20 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 493 - 395 1 - 0
21 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 446 - 400 1 - 0
22 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 575 - 231 1 - 0
23 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 545 - 427 1 - 0
24 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 409 - 552 0 - 1
25 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 396 - 408 0 - 1
26 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 511 - 352 1 - 0
27 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 454 - 333 1 - 0
28 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 439 - 488 0 - 1
29 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 441 - 606 0 - 1
30 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ              
31 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 566 - 510 1 - 0
32 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 481 - 555 0 - 1
33 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 609 - 447 1 - 0
34 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 571 - 356 1 - 0
35 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 414 - 507 0 - 1
36 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 494 - 418 1 - 0
37 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 523 - 487 1 - 0
38 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 483 - 498 0 - 1
39 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 506 - 310 1 - 0
            26
1 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 614 - 425 1 - 0
2 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 547 - 472 1 - 0
3 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 523 - 445 1 - 0
4 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 629 - 424 1 - 0
5 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 437 - 415 1 - 0
6 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 505 - 380 1 - 0
7 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 535 - 466 1 - 0
8 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 492 - 385 1 - 0
9 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 434 - 590 0 - 1
10 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 431 - 498 0 - 1
11 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 150 - 0 1 - 0
12 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 464 - 295 1 - 0
13 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 409 - 399 1 - 0
14 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 466 - 306 1 - 0
15 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 599 - 419 1 - 0
16 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 440 - 419 1 - 0
17 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 557 - 317 1 - 0
18 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 431 - 455 0 - 1
19 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 412 - 383 1 - 0
20 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ Έφορος            
21 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 540 - 424 1 - 0
22 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 523 - 342 1 - 0
23 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 478 - 574 0 - 1
24 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 532 - 316 1 - 0
25 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 433 - 359 1 - 0
26 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 471 - 300 1 - 0
27 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 475 - 350 1 - 0
28 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 446 - 549 0 - 1
29 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 494 - 585 0 - 1
30 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 576 - 257 1 - 0
31 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 394 - 473 0 - 1
32 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 472 - 346 1 - 0
33 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 443 - 401 1 - 0
34 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 480 - 512 0 - 1
35 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 286 - 488 0 - 1
36 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 418 - 494 0 - 1
37 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 498 - 445 1 - 0
38 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 445 - 503 0 - 1
39 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 462 - 504 0 - 1
            26
1 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 363 - 549 0 - 1
2 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 652 - 391 1 - 0
3 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 521 - 375 1 - 0
4 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 484 - 502 0 - 1
5 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 397 - 527 0 - 1
6 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 434 - 400 1 - 0
7 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 579 - 458 1 - 0
8 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 507 - 501 1 - 0
9 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 590 - 434 1 - 0
10 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 480 - 476 1 - 0
11 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 602 - 286 1 - 0
12 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 582 - 312 1 - 0
13 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 594 - 417 1 - 0
14 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 474 - 443 1 - 0
15 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 517 - 357 1 - 0
16 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 545 - 397 1 - 0
17 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 323 - 482 0 - 1
18 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 403 - 381 1 - 0
19 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 469 - 558 0 - 1
20 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 519 - 409 1 - 0
21 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 552 - 379 1 - 0
22 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 503 - 402 1 - 0
23 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 398 - 475 0 - 1
24 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 549 - 370 1 - 0
25 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ Έφορος            
26 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 150 - 0 1 - 0
27 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 532 - 400 1 - 0
28 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 448 - 532 0 - 1
29 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 503 - 414 1 - 0
30 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 385 - 523 0 - 1
31 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 536 - 387 1 - 0
32 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 513 - 510 1 - 0
33 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 373 - 530 0 - 1
34 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 542 - 390 1 - 0
35 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 546 - 490 1 - 0
36 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 471 - 365 1 - 0
37 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 504 - 324 1 - 0
38 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 661 - 385 1 - 0
39 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 483 - 415 1 - 0
            29    
1 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 374 - 362 1 - 0
2 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 321 - 433 0 - 1
3 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 303 - 562 0 - 1
4 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 291 - 596 0 - 1
5 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 335 - 487 0 - 1
6 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 402 - 433 0 - 1
7 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 316 - 457 0 - 1
8 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 267 - 653 0 - 1
9 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 257 - 551 0 - 1
10 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 384 - 518 0 - 1
11 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 327 - 470 0 - 1
12 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 295 - 464 0 - 1
13 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 338 - 467 0 - 1
14 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 312 - 545 0 - 1
15 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 301 - 467 0 - 1
16 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 389 - 515 0 - 1
17 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 286 - 474 0 - 1
18 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 381 - 288 1 - 0
19 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 486 - 437 1 - 0
20 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 325 - 657 0 - 1
21 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 311 - 458 0 - 1
22 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 261 - 528 0 - 1
23 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 267 - 331 0 - 1
24 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 291 - 610 0 - 1
25 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 388 - 461 0 - 1
26 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 434 - 375 1 - 0
27 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 400 - 532 0 - 1
28 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 364 - 419 0 - 1
29 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 398 - 322 1 - 0
30 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 326 - 403 0 - 1
31 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 334 - 411 0 - 1
32 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 306 - 455 0 - 1
33 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ Έφορος            
34 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 150 - 0 1 - 0
35 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 340 - 459 0 - 1
36 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 524 - 299 1 - 0
37 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 300 - 461 0 - 1
38 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 215 - 541 0 - 1
39 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 387 - 393 0 - 1
            7    
1 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 549 - 363 1 - 0
2 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 550 - 543 1 - 0
3 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 150 - 0 1 - 0
4 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 596 - 291 1 - 0
5 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 458 - 470 0 - 1
6 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 504 - 478 1 - 0
7 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 657 - 270 1 - 0
8 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 608 - 272 1 - 0
9 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 588 - 406 1 - 0
10 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 444 - 417 1 - 0
11 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 701 - 407 1 - 0
12 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ Έφορος            
13 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 492 - 315 1 - 0
14 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 573 - 363 1 - 0
15 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 473 - 419 1 - 0
16 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 550 - 356 1 - 0
17 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 440 - 401 1 - 0
18 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 509 - 451 1 - 0
19 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 422 - 549 0 - 1
20 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 506 - 485 1 - 0
21 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 479 - 396 1 - 0
22 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 494 - 574 0 - 1
23 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 432 - 432 0,5 - 0,5
24 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 552 - 409 1 - 0
25 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 395 - 461 0 - 1
26 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 509 - 421 1 - 0
27 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 333 - 658 0 - 1
28 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 544 - 325 1 - 0
29 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 502 - 387 1 - 0
30 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 468 - 429 1 - 0
31 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 500 - 363 1 - 0
32 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 510 - 366 1 - 0
33 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 417 - 327 1 - 0
34 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 512 - 480 1 - 0
35 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 628 - 382 1 - 0
36 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 620 - 442 1 - 0
37 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 559 - 400 1 - 0
38 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 546 - 367 1 - 0
39 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 633 - 314 1 - 0
            32,5
1 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 491 - 507 0 - 1
2 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 396 - 396 0,5 - 0,5
3 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 474 - 518 0 - 1
4 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ Έφορος            
5 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 650 - 208 1 - 0
6 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 370 - 354 1 - 0
7 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 406 - 477 0 - 1
8 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 397 - 408 0 - 1
9 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 369 - 434 0 - 1
10 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 482 - 508 0 - 1
11 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 474 - 528 0 - 1
12 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 321 - 527 0 - 1
13 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 417 - 594 0 - 1
14 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 381 - 455 0 - 1
15 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 150 - 0 1 - 0
16 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 515 - 389 1 - 0
17 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 455 - 471 0 - 1
18 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 500 - 470 1 - 0
19 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 493 - 322 1 - 0
20 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 366 - 564 0 - 1
21 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 349 - 342 1 - 0
22 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 481 - 309 1 - 0
23 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 435 - 443 0 - 1
24 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 316 - 532 0 - 1
25 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 437 - 415 1 - 0
26 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 337 - 553 0 - 1
27 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 458 - 447 1 - 0
28 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 344 - 451 0 - 1
29 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 383 - 539 0 - 1
30 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 438 - 485 0 - 1
31 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 363 - 500 0 - 1
32 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 463 - 522 0 - 1
33 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 447 - 609 0 - 1
34 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 427 - 477 0 - 1
35 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 407 - 552 0 - 1
36 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 430 - 484 0 - 1
37 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 444 - 387 1 - 0
38 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 476 - 487 0 - 1
39 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 483 - 546 0 - 1
            11,5
1 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 475 - 485 0 - 1
2 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 433 - 491 0 - 1
3 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 685 - 404 1 - 0
4 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 442 - 557 0 - 1
5 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 554 - 374 1 - 0
6 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 380 - 505 0 - 1
7 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 472 - 506 0 - 1
8 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 442 - 545 0 - 1
9 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 422 - 475 0 - 1
10 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 508 - 482 1 - 0
11 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 544 - 454 1 - 0
12 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 611 - 395 1 - 0
13 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 419 - 433 0 - 1
14 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 426 - 489 0 - 1
15 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 309 - 498 0 - 1
16 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 442 - 488 0 - 1
17 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 432 - 488 0 - 1
18 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 451 - 509 0 - 1
19 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 441 - 566 0 - 1
20 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 327 - 610 0 - 1
21 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 482 - 304 1 - 0
22 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 402 - 503 0 - 1
23 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 403 - 473 0 - 1
24 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 551 - 312 1 - 0
25 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 448 - 378 1 - 0
26 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 692 - 321 1 - 0
27 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 544 - 301 1 - 0
28 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ Έφορος            
29 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 150 - 0 1 - 0
30 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 403 - 326 1 - 0
31 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 522 - 464 1 - 0
32 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 448 - 459 0 - 1
33 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 424 - 405 1 - 0
34 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 485 - 490 0 - 1
35 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 527 - 276 1 - 0
36 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 524 - 422 1 - 0
37 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 739 - 315 1 - 0
38 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 494 - 605 0 - 1
39 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 476 - 514 0 - 1
            17
1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 334 - 446 0 - 1
2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 502 - 380 1 - 0
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 478 - 430 1 - 0
4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 453 - 405 1 - 0
5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 438 - 501 0 - 1
6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 398 - 455 0 - 1
7 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 477 - 369 1 - 0
8 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 301 - 411 0 - 1
9 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 475 - 422 1 - 0
10 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 402 - 540 0 - 1
11 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 435 - 481 0 - 1
12 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 312 - 582 0 - 1
13 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 392 - 491 0 - 1
14 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 150 - 0 1 - 0
15 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 467 - 301 1 - 0
16 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 396 - 399 0 - 1
17 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 425 - 437 0 - 1
18 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 481 - 313 1 - 0
19 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 379 - 365 1 - 0
20 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 448 - 475 0 - 1
21 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 459 - 457 1 - 0
22 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 436 - 507 0 - 1
23 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 432 - 432 0,5 - 0,5
24 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 389 - 516 0 - 1
25 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 408 - 396 1 - 0
26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 402 - 574 0 - 1
27 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 530 - 536 0 - 1
28 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 425 - 471 0 - 1
29 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 366 - 375 0 - 1
30 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 386 - 574 0 - 1
31 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 409 - 676 0 - 1
32 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 522 - 463 1 - 0
33 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 603 - 312 1 - 0
34 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 452 - 437 1 - 0
35 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 488 - 286 1 - 0
36 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ              
37 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 328 - 582 0 - 1
38 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 465 - 367 1 - 0
39 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 402 - 489 0 - 1
            16,5    
1 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 442 - 407 1 - 0
2 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 150 - 0 1 - 0
3 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 562 - 303 1 - 0
4 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 396 - 386 1 - 0
5 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 646 - 329 1 - 0
6 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 472 - 369 1 - 0
7 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 656 - 349 1 - 0
8 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 580 - 365 1 - 0
9 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 491 - 420 1 - 0
10 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 496 - 506 0 - 1
11 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Έφορος            
12 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 447 - 338 1 - 0
13 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 522 - 405 1 - 0
14 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 391 - 507 0 - 1
15 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 550 - 432 1 - 0
16 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 486 - 450 1 - 0
17 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 488 - 432 1 - 0
18 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 459 - 389 1 - 0
19 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 582 - 404 1 - 0
20 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 409 - 519 0 - 1
21 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 357 - 417 0 - 1
22 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 527 - 409 1 - 0
23 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 527 - 379 1 - 0
24 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 506 - 370 1 - 0
25 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 496 - 502 0 - 1
26 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 553 - 337 1 - 0
27 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 562 - 383 1 - 0
28 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 548 - 456 1 - 0
29 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 585 - 494 1 - 0
30 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 462 - 418 1 - 0
31 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 604 - 407 1 - 0
32 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 618 - 376 1 - 0
33 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 576 - 470 1 - 0
34 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 522 - 216 1 - 0
35 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 511 - 344 1 - 0
36 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 442 - 620 0 - 1
37 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 582 - 328 1 - 0
38 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 498 - 483 1 - 0
39 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 552 - 454 1 - 0
            31
1 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 473 - 580 0 - 1
2 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 491 - 433 1 - 0
3 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 417 - 467 0 - 1
4 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 543 - 515 1 - 0
5 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 527 - 397 1 - 0
6 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 524 - 574 0 - 1
7 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 150 - 0 1 - 0
8 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 653 - 267 1 - 0
9 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 450 - 467 0 - 1
10 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 608 - 393 1 - 0
11 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 656 - 240 1 - 0
12 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 524 - 524 0,5 - 0,5
13 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 507 - 310 1 - 0
14 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 471 - 388 1 - 0
15 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 507 - 391 1 - 0
16 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ Έφορος            
17 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 548 - 333 1 - 0
18 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 640 - 456 1 - 0
19 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 481 - 450 1 - 0
20 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 458 - 397 1 - 0
21 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 577 - 485 1 - 0
22 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 342 - 523 0 - 1
23 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 436 - 489 0 - 1
24 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 370 - 506 0 - 1
25 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 658 - 312 1 - 0
26 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 405 - 411 0 - 1
27 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 585 - 321 1 - 0
28 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 670 - 351 1 - 0
29 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 387 - 502 0 - 1
30 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 574 - 386 1 - 0
31 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 510 - 566 0 - 1
32 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 520 - 541 0 - 1
33 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 477 - 517 0 - 1
34 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 414 - 483 0 - 1
35 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 646 - 427 1 - 0
36 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 438 - 567 0 - 1
37 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 609 - 575 1 - 0
38 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 487 - 476 1 - 0
39 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 539 - 279 1 - 0
            23,5
1 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 150 - 0 1 - 0
2 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 433 - 321 1 - 0
3 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 438 - 431 1 - 0
4 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 523 - 430 1 - 0
5 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 471 - 420 1 - 0
6 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 470 - 431 1 - 0
7 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 412 - 382 1 - 0
8 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 454 - 440 1 - 0
9 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 434 - 479 0 - 1
10 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ Έφορος            
11 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 835 - 267 1 - 0
12 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 520 - 358 1 - 0
13 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 441 - 506 0 - 1
14 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 618 - 309 1 - 0
15 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 569 - 457 1 - 0
16 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 488 - 442 1 - 0
17 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 503 - 433 1 - 0
18 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 404 - 523 0 - 1
19 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 558 - 469 1 - 0
20 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 277 - 521 0 - 1
21 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 534 - 378 1 - 0
22 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 522 - 359 1 - 0
23 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 555 - 387 1 - 0
24 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 528 - 555 0 - 1
25 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 461 - 395 1 - 0
26 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 574 - 402 1 - 0
27 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 333 - 454 0 - 1
28 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 486 - 526 0 - 1
29 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 458 - 304 1 - 0
30 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 567 - 461 1 - 0
31 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 389 - 476 0 - 1
32 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 541 - 520 1 - 0
33 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 451 - 500 0 - 1
34 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 477 - 427 1 - 0
35 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 475 - 404 1 - 0
36 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 310 - 681 0 - 1
37 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 445 - 498 0 - 1
38 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 712 - 489 1 - 0
39 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 454 - 552 0 - 1
            26    
1 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 580 - 473 1 - 0
2 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 472 - 451 1 - 0
3 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 475 - 454 1 - 0
4 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 393 - 456 0 - 1
5 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 415 - 437 0 - 1
6 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 476 - 339 1 - 0
7 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 420 - 468 0 - 1
8 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 411 - 301 1 - 0
9 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 434 - 369 1 - 0
10 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 584 - 369 1 - 0
11 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 365 - 455 0 - 1
12 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 370 - 466 0 - 1
13 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 402 - 632 0 - 1
14 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 555 - 363 1 - 0
15 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 457 - 569 0 - 1
16 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 450 - 486 0 - 1
17 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 401 - 440 0 - 1
18 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 414 - 513 0 - 1
19 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 392 - 524 0 - 1
20 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 418 - 420 0 - 1
21 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 150 - 0 1 - 0
22 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 528 - 261 1 - 0
23 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 442 - 432 1 - 0
24 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 445 - 412 1 - 0
25 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 432 - 468 0 - 1
26 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 553 - 328 1 - 0
27 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 441 - 370 1 - 0
28 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 324 - 510 0 - 1
29 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 490 - 403 1 - 0
30 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 373 - 486 0 - 1
31 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 479 - 430 1 - 0
32 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 553 - 344 1 - 0
33 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 530 - 373 1 - 0
34 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 385 - 559 0 - 1
35 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 486 - 394 1 - 0
36 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 422 - 524 0 - 1
37 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 474 - 410 1 - 0
38 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 395 - 528 0 - 1
39 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ Έφορος            
            20    
1 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 425 - 614 0 - 1
2 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 401 - 402 0 - 1
3 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 273 - 543 0 - 1
4 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 405 - 453 0 - 1
5 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 208 - 650 0 - 1
6 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 379 - 505 0 - 1
7 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 316 - 409 0 - 1
8 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 196 - 567 0 - 1
9 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 330 - 494 0 - 1
10 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 311 - 447 0 - 1
11 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 267 - 835 0 - 1
12 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 338 - 447 0 - 1
13 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 315 - 492 0 - 1
14 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 256 - 672 0 - 1
15 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 358 - 426 0 - 1
16 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 299 - 578 0 - 1
17 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 333 - 548 0 - 1
18 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 282 - 509 0 - 1
19 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 337 - 585 0 - 1
20 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 450 - 562 0 - 1
21 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Έφορος            
22 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 150 - 0 1 - 0
23 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 331 - 267 1 - 0
24 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 308 - 672 0 - 1
25 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 260 - 564 0 - 1
26 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 424 - 547 0 - 1
27 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 379 - 401 0 - 1
28 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 311 - 510 0 - 1
29 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 403 - 490 0 - 1
30 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 381 - 659 0 - 1
31 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 301 - 593 0 - 1
32 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 317 - 376 0 - 1
33 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 332 - 522 0 - 1
34 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 390 - 542 0 - 1
35 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 323 - 474 0 - 1
36 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 345 - 389 0 - 1
37 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 315 - 739 0 - 1
38 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 223 - 440 0 - 1
39 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 328 - 649 0 - 1
            2
1 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 349 - 345 1 - 0
2 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 216 - 465 0 - 1
3 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 289 - 451 0 - 1
4 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 271 - 442 0 - 1
5 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 266 - 499 0 - 1
6 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Έφορος            
7 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 409 - 316 1 - 0
8 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 356 - 369 0 - 1
9 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 359 - 391 0 - 1
10 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 428 - 297 1 - 0
11 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 455 - 365 1 - 0
12 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 395 - 611 0 - 1
13 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 317 - 629 0 - 1
14 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 324 - 548 0 - 1
15 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 357 - 517 0 - 1
16 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 455 - 389 1 - 0
17 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 150 - 0 1 - 0
18 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 288 - 381 0 - 1
19 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 478 - 383 1 - 0
20 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 319 - 399 0 - 1
21 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 457 - 459 0 - 1
22 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 231 - 575 0 - 1
23 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 387 - 555 0 - 1
24 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 467 - 475 0 - 1
25 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 292 - 532 0 - 1
26 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 332 - 465 0 - 1
27 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 321 - 585 0 - 1
28 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 355 - 575 0 - 1
29 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 539 - 383 1 - 0
30 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 284 - 407 0 - 1
31 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 339 - 456 0 - 1
32 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 346 - 472 0 - 1
33 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 488 - 536 0 - 1
34 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 216 - 522 0 - 1
35 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 407 - 481 0 - 1
36 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 303 - 550 0 - 1
37 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 327 - 548 0 - 1
38 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 424 - 480 0 - 1
39 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 314 - 633 0 - 1
            8
1 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 507 - 491 1 - 0
2 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 530 - 435 1 - 0
3 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 451 - 289 1 - 0
4 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 509 - 432 1 - 0
5 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 476 - 520 0 - 1
6 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 447 - 449 0 - 1
7 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 382 - 412 0 - 1
8 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 365 - 580 0 - 1
9 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 406 - 588 0 - 1
10 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 409 - 488 0 - 1
11 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 374 - 637 0 - 1
12 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 628 - 351 1 - 0
13 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 310 - 507 0 - 1
14 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 408 - 435 0 - 1
15 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 364 - 561 0 - 1
16 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 703 - 464 1 - 0
17 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 317 - 557 0 - 1
18 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 445 - 349 1 - 0
19 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 380 - 527 0 - 1
20 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 475 - 448 1 - 0
21 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 445 - 489 0 - 1
22 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 491 - 446 1 - 0
23 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Έφορος            
24 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 150 - 0 1 - 0
25 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 461 - 388 1 - 0
26 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 529 - 399 1 - 0
27 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 327 - 485 0 - 1
28 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 531 - 262 1 - 0
29 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 419 - 429 0 - 1
30 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 671 - 302 1 - 0
31 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 430 - 479 0 - 1
32 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 376 - 317 1 - 0
33 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 519 - 433 1 - 0
34 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 399 - 511 0 - 1
35 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 396 - 402 0 - 1
36 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 365 - 471 0 - 1
37 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 422 - 474 0 - 1
38 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 407 - 386 1 - 0
39 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 514 - 476 1 - 0
            18
1 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 456 - 471 0 - 1
2 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 516 - 386 1 - 0
3 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 445 - 523 0 - 1
4 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 449 - 386 1 - 0
5 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 372 - 553 0 - 1
6 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 455 - 398 1 - 0
7 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 477 - 406 1 - 0
8 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 526 - 447 1 - 0
9 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 391 - 359 1 - 0
10 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 410 - 487 0 - 1
11 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 374 - 636 0 - 1
12 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 409 - 413 0 - 1
13 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 506 - 441 1 - 0
14 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 507 - 391 1 - 0
15 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 419 - 473 0 - 1
16 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 499 - 473 1 - 0
17 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 415 - 450 0 - 1
18 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 397 - 404 0 - 1
19 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 450 - 481 0 - 1
20 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 402 - 452 0 - 1
21 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 409 - 403 1 - 0
22 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 358 - 520 0 - 1
23 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 373 - 467 0 - 1
24 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 547 - 428 1 - 0
25 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 468 - 432 1 - 0
26 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 547 - 424 1 - 0
27 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 454 - 415 1 - 0
28 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 262 - 531 0 - 1
29 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 550 - 344 1 - 0
30 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 523 - 385 1 - 0
31 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 490 - 396 1 - 0
32 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 482 - 301 1 - 0
33 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 405 - 424 0 - 1
34 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 513 - 366 1 - 0
35 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 560 - 470 1 - 0
36 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ Έφορος            
37 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 150 - 0 1 - 0
38 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 541 - 215 1 - 0
39 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 526 - 313 1 - 0
            23
1 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 488 - 387 1 - 0
2 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 391 - 652 0 - 1
3 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 410 - 590 0 - 1
4 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 150 - 0 1 - 0
5 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 487 - 335 1 - 0
6 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 514 - 434 1 - 0
7 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 507 - 388 1 - 0
8 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 468 - 356 1 - 0
9 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 604 - 403 1 - 0
10 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 488 - 409 1 - 0
11 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 426 - 429 0 - 1
12 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 472 - 416 1 - 0
13 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Έφορος            
14 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 672 - 256 1 - 0
15 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 552 - 454 1 - 0
16 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 473 - 499 0 - 1
17 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 581 - 418 1 - 0
18 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 513 - 414 1 - 0
19 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 566 - 441 1 - 0
20 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 426 - 492 0 - 1
21 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 593 - 392 1 - 0
22 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 578 - 366 1 - 0
23 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 574 - 478 1 - 0
24 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 510 - 487 1 - 0
25 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 502 - 496 1 - 0
26 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 528 - 447 1 - 0
27 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 444 - 475 0 - 1
28 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 575 - 355 1 - 0
29 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 474 - 469 1 - 0
30 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 429 - 468 0 - 1
31 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 676 - 409 1 - 0
32 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 555 - 481 1 - 0
33 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 500 - 451 1 - 0
34 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 643 - 389 1 - 0
35 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 350 - 643 0 - 1
36 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 486 - 380 1 - 0
37 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 575 - 609 0 - 1
38 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 444 - 597 0 - 1
39 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 546 - 483 1 - 0
            27    
1 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 432 - 513 0 - 1
2 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 671 - 324 1 - 0
3 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 592 - 366 1 - 0
4 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 512 - 405 1 - 0
5 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 520 - 476 1 - 0
6 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 569 - 373 1 - 0
7 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 538 - 406 1 - 0
8 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Έφορος            
9 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 494 - 330 1 - 0
10 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 491 - 526 0 - 1
11 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 636 - 374 1 - 0
12 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 564 - 278 1 - 0
13 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 632 - 402 1 - 0
14 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 489 - 426 1 - 0
15 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 537 - 450 1 - 0
16 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 558 - 382 1 - 0
17 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 482 - 323 1 - 0
18 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 523 - 462 1 - 0
19 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 150 - 0 1 - 0
20 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 657 - 325 1 - 0
21 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 540 - 537 1 - 0
22 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 409 - 527 0 - 1
23 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 520 - 385 1 - 0
24 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 397 - 430 0 - 1
25 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 532 - 292 1 - 0
26 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 600 - 456 1 - 0
27 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 658 - 333 1 - 0
28 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 471 - 425 1 - 0
29 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 606 - 441 1 - 0
30 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 461 - 567 0 - 1
31 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 460 - 460 0,5 - 0,5
32 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 436 - 431 1 - 0
33 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 500 - 433 1 - 0
34 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 483 - 414 1 - 0
35 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 643 - 350 1 - 0
36 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 484 - 430 1 - 0
37 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 550 - 413 1 - 0
38 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 704 - 418 1 - 0
39 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 504 - 462 1 - 0
            32,5
1 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 479 - 376 1 - 0
2 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 481 - 333 1 - 0
3 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 428 - 423 1 - 0
4 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 432 - 509 0 - 1
5 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 411 - 571 0 - 1
6 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 577 - 397 1 - 0
7 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Έφορος            
8 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 567 - 196 1 - 0
9 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 418 - 422 0 - 1
10 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 487 - 410 1 - 0
11 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 663 - 254 1 - 0
12 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 466 - 370 1 - 0
13 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 433 - 419 1 - 0
14 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 424 - 523 0 - 1
15 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 482 - 409 1 - 0
16 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 397 - 545 0 - 1
17 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 456 - 425 1 - 0
18 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 150 - 0 1 - 0
19 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 437 - 486 0 - 1
20 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 343 - 470 0 - 1
21 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 396 - 479 0 - 1
22 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 507 - 436 1 - 0
23 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 427 - 545 0 - 1
24 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 555 - 528 1 - 0
25 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 389 - 550 0 - 1
26 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 456 - 600 0 - 1
27 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 370 - 473 0 - 1
28 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 351 - 670 0 - 1
29 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 469 - 474 0 - 1
30 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 485 - 438 1 - 0
31 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 527 - 362 1 - 0
32 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 410 - 388 1 - 0
33 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 401 - 443 0 - 1
34 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 401 - 499 0 - 1
35 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 344 - 511 0 - 1
36 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 507 - 317 1 - 0
37 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 392 - 479 0 - 1
38 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 480 - 424 1 - 0
39 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 299 - 531 0 - 1
            19
1 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 387 - 488 0 - 1
2 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 386 - 500 0 - 1
3 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 573 - 394 1 - 0
4 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 515 - 543 0 - 1
5 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 470 - 425 1 - 0
6 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 409 - 455 0 - 1
7 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 346 - 561 0 - 1
8 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 385 - 492 0 - 1
9 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 570 - 323 1 - 0
10 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 485 - 288 1 - 0
11 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 481 - 435 1 - 0
12 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 527 - 321 1 - 0
13 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 544 - 353 1 - 0
14 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 548 - 324 1 - 0
15 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 409 - 482 0 - 1
16 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 382 - 558 0 - 1
17 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 356 - 541 0 - 1
18 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 523 - 404 1 - 0
19 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 404 - 582 0 - 1
20 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 485 - 506 0 - 1
21 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 489 - 445 1 - 0
22 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 468 - 398 1 - 0
23 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 475 - 398 1 - 0
24 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 330 - 488 0 - 1
25 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 553 - 278 1 - 0
26 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 321 - 692 0 - 1
27 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 403 - 400 1 - 0
28 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 468 - 385 1 - 0
29 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Έφορος            
30 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 150 - 0 1 - 0
31 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 411 - 334 1 - 0
32 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 503 - 352 1 - 0
33 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 441 - 371 1 - 0
34 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 366 - 513 0 - 1
35 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 349 - 552 0 - 1
36 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 386 - 355 1 - 0
37 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 410 - 474 0 - 1
38 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 440 - 223 1 - 0
39 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 377 - 420 0 - 1
            21
1 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 444 - 309 1 - 0
2 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 435 - 530 0 - 1
3 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 372 - 461 0 - 1
4 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 292 - 487 0 - 1
5 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ Έφορος            
6 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 505 - 379 1 - 0
7 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 485 - 535 0 - 1
8 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 447 - 526 0 - 1
9 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 488 - 407 1 - 0
10 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 369 - 584 0 - 1
11 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 454 - 544 0 - 1
12 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 403 - 600 0 - 1
13 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 353 - 544 0 - 1
14 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 443 - 474 0 - 1
15 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 539 - 313 1 - 0
16 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 150 - 0 1 - 0
17 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 474 - 286 1 - 0
18 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 344 - 581 0 - 1
19 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 385 - 546 0 - 1
20 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 429 - 344 1 - 0
21 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 378 - 534 0 - 1
22 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 281 - 481 0 - 1
23 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 385 - 520 0 - 1
24 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 242 - 645 0 - 1
25 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 312 - 658 0 - 1
26 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 447 - 528 0 - 1
27 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 447 - 458 0 - 1
28 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 394 - 412 0 - 1
29 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 392 - 460 0 - 1
30 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 257 - 576 0 - 1
31 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 490 - 378 1 - 0
32 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 376 - 618 0 - 1
33 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 457 - 527 0 - 1
34 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 382 - 440 0 - 1
35 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 481 - 407 1 - 0
36 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 317 - 507 0 - 1
37 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 400 - 559 0 - 1
38 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 367 - 465 0 - 1
39 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 310 - 506 0 - 1
            9
1 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 309 - 444 0 - 1
2 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 402 - 401 1 - 0
3 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 437 - 386 1 - 0
4 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 386 - 449 0 - 1
5 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 385 - 305 1 - 0
6 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 339 - 476 0 - 1
7 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 506 - 472 1 - 0
8 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 293 - 593 0 - 1
9 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 323 - 570 0 - 1
10 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 476 - 480 0 - 1
11 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 395 - 487 0 - 1
12 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 150 - 0 1 - 0
13 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 467 - 338 1 - 0
14 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 312 - 431 0 - 1
15 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 477 - 495 0 - 1
16 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 301 - 390 0 - 1
17 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 431 - 266 1 - 0
18 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 349 - 445 0 - 1
19 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 417 - 431 0 - 1
20 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 451 - 479 0 - 1
21 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 392 - 593 0 - 1
22 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 309 - 481 0 - 1
23 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 383 - 427 0 - 1
24 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 417 - 468 0 - 1
25 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 359 - 433 0 - 1
26 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 474 - 417 1 - 0
27 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 383 - 562 0 - 1
28 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ              
29 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 297 - 579 0 - 1
30 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 407 - 284 1 - 0
31 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 362 - 527 0 - 1
32 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 366 - 510 0 - 1
33 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 312 - 603 0 - 1
34 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 356 - 571 0 - 1
35 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 404 - 475 0 - 1
36 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 471 - 296 1 - 0
37 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 413 - 550 0 - 1
38 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 427 - 498 0 - 1
39 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 279 - 539 0 - 1
            10
1 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 460 - 428 1 - 0
2 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 472 - 547 0 - 1
3 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 386 - 437 0 - 1
4 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 406 - 473 0 - 1
5 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 501 - 438 1 - 0
6 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 354 - 370 0 - 1
7 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 535 - 485 1 - 0
8 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 369 - 356 1 - 0
9 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 422 - 418 1 - 0
10 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 526 - 491 1 - 0
11 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 440 - 493 0 - 1
12 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 358 - 520 0 - 1
13 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 405 - 522 0 - 1
14 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 363 - 573 0 - 1
15 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 454 - 552 0 - 1
16 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 263 - 576 0 - 1
17 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 379 - 437 0 - 1
18 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 456 - 640 0 - 1
19 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 464 - 324 1 - 0
20 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 395 - 493 0 - 1
21 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 538 - 341 1 - 0
22 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 443 - 386 1 - 0
23 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 473 - 403 1 - 0
24 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 488 - 330 1 - 0
25 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 336 - 618 0 - 1
26 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ Έφορος            
27 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 150 - 0 1 - 0
28 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 419 - 364 1 - 0
29 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 558 - 440 1 - 0
30 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 476 - 409 1 - 0
31 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 396 - 490 0 - 1
32 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 392 - 390 1 - 0
33 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 361 - 442 0 - 1
34 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 559 - 385 1 - 0
35 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 474 - 323 1 - 0
36 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 334 - 552 0 - 1
37 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 474 - 422 1 - 0
38 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 663 - 299 1 - 0
39 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 415 - 483 0 - 1
            20
1 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 333 - 614 0 - 1
2 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 465 - 216 1 - 0
3 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 423 - 428 0 - 1
4 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 405 - 512 0 - 1
5 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 310 - 515 0 - 1
6 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 431 - 470 0 - 1
7 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 349 - 656 0 - 1
8 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 272 - 608 0 - 1
9 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 403 - 604 0 - 1
10 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 409 - 464 0 - 1
11 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 350 - 514 0 - 1
12 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 524 - 524 0,5 - 0,5
13 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ              
14 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 338 - 442 0 - 1
15 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 464 - 489 0 - 1
16 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 419 - 440 0 - 1
17 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 266 - 431 0 - 1
18 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 265 - 527 0 - 1
19 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 365 - 379 0 - 1
20 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 564 - 366 1 - 0
21 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 458 - 311 1 - 0
22 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 388 - 321 1 - 0
23 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 394 - 446 0 - 1
24 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 428 - 547 0 - 1
25 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 382 - 424 0 - 1
26 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 301 - 534 0 - 1
27 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 370 - 441 0 - 1
28 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 510 - 311 1 - 0
28 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 412 - 394 1 - 0
29 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 353 - 500 0 - 1
30 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 302 - 671 0 - 1
31 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 490 - 223 1 - 0
32 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 510 - 513 0 - 1
33 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 442 - 361 1 - 0
34 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 413 - 404 1 - 0
35 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 276 - 527 0 - 1
36 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 355 - 386 0 - 1
37 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 522 - 434 1 - 0
38 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Έφορος            
39 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 150 - 0 1 - 0
            11,5    
1 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 389 - 643 0 - 1
2 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 380 - 502 0 - 1
3 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 518 - 474 1 - 0
4 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 487 - 292 1 - 0
5 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 499 - 266 1 - 0
6 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 397 - 577 0 - 1
7 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 406 - 538 0 - 1
8 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 417 - 550 0 - 1
9 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 479 - 434 1 - 0
10 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 506 - 496 1 - 0
11 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 407 - 701 0 - 1
12 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 416 - 472 0 - 1
13 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 375 - 442 0 - 1
14 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 510 - 392 1 - 0
15 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 391 - 507 0 - 1
16 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 417 - 469 0 - 1
17 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 375 - 511 0 - 1
18 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 455 - 435 1 - 0
19 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 383 - 412 0 - 1
20 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 479 - 451 1 - 0
21 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 403 - 409 0 - 1
22 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 376 - 461 0 - 1
23 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 446 - 394 1 - 0
24 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 412 - 445 0 - 1
25 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 564 - 260 1 - 0
26 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 482 - 496 0 - 1
27 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 485 - 327 1 - 0
28 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 348 - 402 0 - 1
29 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 414 - 503 0 - 1
30 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 409 - 476 0 - 1
31 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 474 - 416 1 - 0
32 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 459 - 448 1 - 0
33 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 371 - 441 0 - 1
34 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 397 - 473 0 - 1
35 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Έφορος            
36 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 150 - 0 1 - 0
37 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 461 - 300 1 - 0
38 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 539 - 321 1 - 0
39 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 400 - 522 0 - 1
            16
1 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 345 - 349 0 - 1
2 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 333 - 481 0 - 1
3 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 366 - 592 0 - 1
4 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 321 - 368 0 - 1
5 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 420 - 471 0 - 1
6 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 369 - 472 0 - 1
7 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 270 - 657 0 - 1
8 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 356 - 468 0 - 1
9 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 346 - 528 0 - 1
10 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 323 - 482 0 - 1
11 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 240 - 656 0 - 1
12 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 394 - 510 0 - 1
13 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 374 - 468 0 - 1
14 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 410 - 459 0 - 1
15 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 419 - 599 0 - 1
16 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 390 - 301 1 - 0
17 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 269 - 641 0 - 1
18 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 313 - 481 0 - 1
19 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 322 - 493 0 - 1
20 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 344 - 429 0 - 1
21 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 379 - 552 0 - 1
22 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 386 - 443 0 - 1
23 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 376 - 382 0 - 1
24 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 312 - 551 0 - 1
25 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 278 - 553 0 - 1
26 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 324 - 467 0 - 1
27 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ Έφορος            
28 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 150 - 0 1 - 0
29 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 322 - 398 0 - 1
30 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 358 - 479 0 - 1
31 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 416 - 474 0 - 1
32 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 301 - 482 0 - 1
33 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 313 - 383 0 - 1
34 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 404 - 413 0 - 1
35 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 394 - 486 0 - 1
36 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 389 - 345 1 - 0
37 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 386 - 590 0 - 1
38 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 386 - 407 0 - 1
39 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 333 - 407 0 - 1
3