1     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
1     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
1 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
1     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
1 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 509 - 472 37 981 1 - 2 3 75 - 92 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
1 ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
1     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
1 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
1 ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ
1 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 294 - 305 11 599 0 - 0 0 36 - 42 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ
1     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
1     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
1 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ
1     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
2 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
2     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
2     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
2     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
2 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 337 - 316 21 653 0 - 0 0 68 - 38 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
2 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ 517 - 329 188 846 2 - 0 2 110 - 56 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ
2 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ
2     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
2 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 343 - 486 143 829 1 - 1 2 68 - 110 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ
2 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
2     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 394 - 402 8 796 0 - 1 1 48 - 81 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
2     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
2     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
3 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
3     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
3     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
3 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
3     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
3 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 450 - 363 87 813 2 - 1 3 78 - 79 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
3 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 337 - 495 158 832 1 - 2 3 82 - 74 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
3     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
3 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 414 - 392 22 806 1 - 1 2 90 - 86 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
3 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 315 - 430 115 745 1 - 1 2 69 - 84 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
3 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 458 - 291 167 749 2 - 0 2 71 - 38 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ
3     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
3     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
3 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ
4 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
4     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
4     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
4 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 270 - 569 299 839 0 - 3 3 56 - 77 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ
4 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 478 - 512 34 990 3 - 3 6 76 - 122 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ
4 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 390 - 343 47 733 1 - 1 2 82 - 78 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
4     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
4 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ 367 - 342 25 709 1 - 0 1 87 - 54 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ
4 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 366 - 392 26 758 1 - 1 2 70 - 68 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
4     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
4 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
4     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
4     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
4 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ
5 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
5 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ
5     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
5     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
5 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 394 - 335 59 729 0 - 1 1 48 - 63 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
5     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
5 ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ
5 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 331 - 442 111 773 1 - 1 2 65 - 79 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ
5     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
5 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 585 - 252 333 837 4 - 0 4 110 - 33 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
5 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 492 - 415 77 907 1 - 2 3 82 - 86 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ
5     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
5     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
5     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
6     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
6     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
6 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 276 - 383 107 659 0 - 0 0 31 - 41 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ
6     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
6 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 274 - 425 151 699 0 - 1 1 36 - 68 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
6     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
6 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 476 - 286 190 762 1 - 0 1 70 - 35 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
6 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ 510 - 214 296 724 1 - 0 1 89 - 32 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ
6     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
6 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
6     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
6     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
6 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ
6 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 361 - 391 30 752 1 - 1 2 72 - 67 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ
7 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
7 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
7 ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
7     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
7     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
7 ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 403 - 470 67 873 1 - 2 3 88 - 81 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ
7     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
7 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 266 - 391 125 657 0 - 1 1 45 - 72 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
7 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 578 - 402 176 980 5 - 1 6 122 - 78 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ
7     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
7     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
7 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 382 - 530 148 912 0 - 2 2 50 - 97 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ
7 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ
7     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
8     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
8     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
8 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ
8 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 417 - 410 7 827 2 - 1 3 75 - 81 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ
8     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
8 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 472 - 439 33 911 2 - 1 3 85 - 70 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ
8 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 457 - 505 48 962 3 - 1 4 95 - 87 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
8     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
8 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ 383 - 398 15 781 2 - 0 2 72 - 60 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
8     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
8     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
8 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ
8 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
8 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
9 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
9 ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
9 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ 474 - 332 142 806 0 - 1 1 60 - 84 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ
9 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ
9     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
9     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
9 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 275 - 462 187 737 0 - 1 1 51 - 72 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
9     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
9 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 374 - 385 11 759 0 - 1 1 66 - 81 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ
9     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
9     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ
9     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
9     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
10 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
10     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
10     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
10     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
10 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 543 - 344 199 887 3 - 1 4 92 - 95 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ
10     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
10     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
10 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 468 - 572 104 1040 2 - 4 6 83 - 84 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
10     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
10     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
10 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ
10 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
10 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 380 - 420 40 800 1 - 0 1 66 - 54 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
10 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
11 ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
11 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
11 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 459 - 421 38 880 1 - 3 4 69 - 92 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
11 ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ
11 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ
11     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
11     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
11 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 580 - 332 248 912 3 - 0 3 96 - 54 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
11     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
11 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 472 - 411 61 883 2 - 1 3 98 - 91 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
11 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ
11     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
11     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
11 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 255 - 657 402 912 0 - 4 4 44 - 130 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ
12 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
12 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ
12     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
12     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
12 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ
12     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
12     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
12     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
12     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
12 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 377 - 326 51 703 0 - 1 1 33 - 72 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
12 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ 418 - 275 143 693 1 - 0 1 74 - 34 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ
12 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ
12 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
12 ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
13 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
13 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
13 ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ
13 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 360 - 450 90 810 0 - 0 0 52 - 61 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ
13 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ 250 - 345 95 595 0 - 0 0 39 - 39 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
13 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ
13     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
13     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
13 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 404 - 445 41 849 1 - 2 3 70 - 74 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ
13     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
13     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
13     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
13     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
13 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 423 - 348 75 771 0 - 1 1 48 - 70 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
14 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
14     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
14 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ
14     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
14     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
14 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ
14     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
14     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
14 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ
14 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 477 - 465 12 942 2 - 3 5 76 - 103 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
14 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 433 - 302 131 735 3 - 0 3 82 - 63 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
14 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
14 ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
14 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 497 - 436 61 933 1 - 1 2 83 - 88 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
15 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
15 ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ
15 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
15 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 287 - 477 190 764 0 - 2 2 45 - 122 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
15 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 495 - 407 88 902 2 - 1 3 74 - 74 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
15 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ 391 - 269 122 660 0 - 1 1 47 - 81 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ
15     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
15     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
15     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
15     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
15     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
15 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 317 - 489 172 806 0 - 1 1 39 - 93 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ
15 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ
15     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
16     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
16 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 424 - 400 24 824 0 - 1 1 66 - 115 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
16 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 445 - 446 1 891 2 - 2 4 77 - 92 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
16     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
16     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
16     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
16     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
16 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 311 - 524 213 835 0 - 2 2 45 - 85 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ
16     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
16 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 433 - 444 11 877 1 - 2 3 69 - 75 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
16 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
16 ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
16 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ
16 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ
16     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
17 ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
17 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
17 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 280 - 419 139 699 0 - 1 1 36 - 82 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
17 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
17 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
17     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
17 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ 514 - 307 207 821 2 - 0 2 75 - 62 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ
17 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ
17     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
17     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
17 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 287 - 447 160 734 1 - 1 2 68 - 61 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ
17     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
17 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 418 - 443 25 861 2 - 2 4 78 - 90 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
17     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
17     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
18 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
18     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
18     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
18 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 430 - 394 36 824 1 - 1 2 77 - 69 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ
18     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
18     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
18     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
18 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ
18 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 430 - 403 27 833 0 - 1 1 44 - 62 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ
18     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
18 ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
18 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 391 - 567 176 958 3 - 2 5 73 - 134 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
18 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
18 ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ
19 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
19 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ
19 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 556 - 299 257 855 4 - 1 5 72 - 83 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
19 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 392 - 483 91 875 1 - 3 4 87 - 93 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ
19     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
19 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
19 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ
19     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
19     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
19     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
19     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
19 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 431 - 472 41 903 2 - 2 4 84 - 82 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
19     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
19 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 411 - 403 8 814 1 - 1 2 76 - 62 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
20 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
20     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
20     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
20     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
20     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
20 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ
20     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
20     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
20 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ
20 ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
20     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
20 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 402 - 427 25 829 0 - 1 1 51 - 76 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
20 ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ
20 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 286 - 360 74 646 0 - 1 1 60 - 96 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ
21 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
21 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ 661 - 598 63 1259 5 - 6 # 275 - 86 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ
21 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ
21     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
21 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 398 - 533 135 931 1 - 1 2 82 - 102 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ
21 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ
21     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
21     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
21 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ 335 - 391 56 726 0 - 1 1 42 - 77 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ
21 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ
21     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
21     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
21 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 453 - 358 95 811 0 - 1 1 52 - 60 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
21     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
22     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
22 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 319 - 499 180 818 0 - 3 3 69 - 85 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
22     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
22     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
22 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ
22 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 464 - 404 60 868 2 - 1 3 79 - 77 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ
22 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 528 - 270 258 798 2 - 0 2 83 - 42 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ
22     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
22     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
22 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ 536 - 308 228 844 2 - 1 3 74 - 65 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ
22 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 546 - 403 143 949 1 - 2 3 79 - 82 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ
22     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
22 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 307 - 440 133 747 0 - 1 1 36 - 72 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ
22 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 352 - 573 221 925 1 - 3 4 62 - 112 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
23 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
23 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 516 - 205 311 721 2 - 0 2 161 - 34 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
23     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
23 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ
23 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ
23     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
23     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
23 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
23 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 436 - 427 9 863 1 - 2 3 85 - 80 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
23 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ 368 - 373 5 741 1 - 1 2 65 - 110 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
23     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
23     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
23     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
23     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
24 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
24     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
24     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
24 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ
24     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
24 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 519 - 342 177 861 2 - 1 3 83 - 74 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
24 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
24 ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
24     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
24     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
24 ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ
24 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 311 - 454 143 765 1 - 1 2 70 - 81 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ
24     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
24 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 743 - 398 345 1141 5 - 2 7 149 - 81 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ
25 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
25     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
25 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 360 - 288 72 648 0 - 1 1 46 - 62 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
25 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ
25     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
25     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
25 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ
25 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
25 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
25     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
25 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ 469 - 339 130 808 2 - 0 2 109 - 66 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ
25 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ
25     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
25     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
26     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
26     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
26     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
26 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 462 - 495 33 957 1 - 3 4 78 - 90 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ
26 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 518 - 289 229 807 2 - 0 2 81 - 66 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ
26     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
26 ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
26 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 397 - 531 134 928 1 - 2 3 62 - 81 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
26 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ
26     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
26     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
26 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ
26 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 605 - 554 51 1159 3 - 3 6 107 - 101 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ
26     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
27     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
27 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 373 - 447 74 820 1 - 1 2 64 - 58 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ
27 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ
27     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
27     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
27 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ
27 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 307 - 534 227 841 1 - 1 2 89 - 72 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ
27 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 483 - 416 67 899 1 - 2 3 132 - 74 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
27     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
27 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
27 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 467 - 414 53 881 2 - 1 3 99 - 74 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
27     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
27 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ
27     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0