ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3ου ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Ο.Σ.Θ.  (2018 - 2019)
1η αγωνιστική 22/10/2018 - 28/10/2018   2η αγωνιστική 29/10/2018 - 4/11/2018
  Βοηθός εφόρου ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ   Βοηθός εφόρου ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ
1 ΡΕΠΟ ΔΥΟ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 1 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ
2 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΥ 2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ ΡΕΠΟ ΠΕΝΤΕ
3 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 3 ΡΕΠΟ  ΕΝΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ
4 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΡΕΠΟ ΕΞΙ 4 ΡΕΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
5 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 5 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
6 ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 6 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ
7 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΡΕΠΟ ΤΡΙΑ 7 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ
8 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 8 ΡΕΠΟ ΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
9 ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 9 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
10 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 10 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
11 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΡΕΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ 11 ΡΕΠΟ ΕΞΙ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
12 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΕΠΟ  ΕΝΑ 12 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
13 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ 13 ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΥ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ
14 ΡΕΠΟ ΠΕΝΤΕ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 14 ΡΕΠΟ ΔΥΟ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ
  3η αγωνιστική 5/11/2018 - 11/11/2018   4η αγωνιστική 12/11/2018 - 18/11/2018
  Βοηθός εφόρου ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ   Βοηθός εφόρου ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
1 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 1 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ
2 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΡΕΠΟ ΔΥΟ 2 ΡΕΠΟ  ΕΝΑ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ
3 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΥ 3 ΡΕΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΡΕΠΟ ΠΕΝΤΕ
4 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 4 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ
5 ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΡΕΠΟ ΕΞΙ 5 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
6 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 6 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
7 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 7 ΡΕΠΟ ΤΡΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ
8 ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ ΡΕΠΟ ΤΡΙΑ 8 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ
9 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 9 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
10 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 10 ΡΕΠΟ ΕΞΙ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
11 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 11 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
12 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΡΕΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ 12 ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΥ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
13 ΡΕΠΟ ΠΕΝΤΕ ΡΕΠΟ  ΕΝΑ 13 ΡΕΠΟ ΔΥΟ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
14 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ 14 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ
  5η αγωνιστική 19/11/2018 - 25/11/2018   6η αγωνιστική 26/11/2018 - 02/12/2018
  Βοηθός εφόρου ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ   Βοηθός εφόρου ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
1 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 1 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΡΕΠΟ  ΕΝΑ
2 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ 2 ΡΕΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ
3 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΡΕΠΟ ΔΥΟ 3 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ
4 ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΥ 4 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΡΕΠΟ ΠΕΝΤΕ
5 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 5 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ
6 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΕΠΟ ΕΞΙ 6 ΡΕΠΟ ΤΡΙΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
7 ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 7 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
8 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 8 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ
9 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΡΕΠΟ ΤΡΙΑ 9 ΡΕΠΟ ΕΞΙ ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ
10 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 10 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
11 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 11 ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΥ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
12 ΡΕΠΟ ΠΕΝΤΕ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 12 ΡΕΠΟ ΔΥΟ ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
13 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΡΕΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ 13 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ ΡΕΠΟ  ΕΝΑ 14 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
  7η αγωνιστική 03/12/2018 - 09/12/2018   8η αγωνιστική 10/12/2018 - 16/12/2018
  Βοηθός εφόρου ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ   Βοηθός εφόρου ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ
1 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 1 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΡΕΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ
2 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ 2 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΡΕΠΟ  ΕΝΑ
3 ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ 3 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ
4 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΡΕΠΟ ΔΥΟ 4 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ
5 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΥ 5 ΡΕΠΟ ΤΡΙΑ ΡΕΠΟ ΠΕΝΤΕ
6 ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 6 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ
7 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΡΕΠΟ ΕΞΙ 7 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
8 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 8 ΡΕΠΟ ΕΞΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
9 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 9 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ
10 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΡΕΠΟ ΤΡΙΑ 10 ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΥ ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ
11 ΡΕΠΟ ΠΕΝΤΕ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 11 ΡΕΠΟ ΔΥΟ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
12 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 12 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
13 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 13 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
14 ΡΕΠΟ  ΕΝΑ ΡΕΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ 14 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
  9η αγωνιστική 17/12/2018 - 23/12/2018   10η αγωνιστική 7/01/2019 - 13/01/2019
  Βοηθός εφόρου ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ   Βοηθός εφόρου ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
1 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 1 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ
2 ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 2 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΡΕΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ
3 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ 3 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΡΕΠΟ  ΕΝΑ
4 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ 4 ΡΕΠΟ ΤΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ
5 ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ ΡΕΠΟ ΔΥΟ 5 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ
6 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΥ 6 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΡΕΠΟ ΠΕΝΤΕ
7 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 7 ΡΕΠΟ ΕΞΙ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ
8 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΕΠΟ ΕΞΙ 8 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
9 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 9 ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
10 ΡΕΠΟ ΠΕΝΤΕ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 10 ΡΕΠΟ ΔΥΟ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ
11 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΡΕΠΟ ΤΡΙΑ 11 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ
12 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 12 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
13 ΡΕΠΟ  ΕΝΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 13 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
14 ΡΕΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 14 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
  11η αγωνιστική 14/01/2019 - 20/01/2019   12η αγωνιστική 21/01/2019 - 27/01/2019
  Βοηθός εφόρου ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   Βοηθός εφόρου ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ
1 ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 1 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ
2 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 2 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ
3 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 3 ΡΕΠΟ ΤΡΙΑ ΡΕΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ
4 ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ 4 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΡΕΠΟ  ΕΝΑ
5 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ 5 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ
6 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΡΕΠΟ ΔΥΟ 6 ΡΕΠΟ ΕΞΙ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ
7 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΥ 7 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΕΠΟ ΠΕΝΤΕ
8 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 8 ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΥ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ
9 ΡΕΠΟ ΠΕΝΤΕ ΡΕΠΟ ΕΞΙ 9 ΡΕΠΟ ΔΥΟ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
10 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 10 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
11 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 11 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ
12 ΡΕΠΟ  ΕΝΑ ΡΕΠΟ ΤΡΙΑ 12 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ
13 ΡΕΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 13 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
14 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 14 ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
  13η αγωνιστική 28/01/2019 - 03/02/2019   14η αγωνιστική 04/02/2019 - 10/02/2019
  Βοηθός εφόρου ΡΕΠΟ ΠΕΝΤΕ   Βοηθός εφόρου ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ
1 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 1 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
2 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 2 ΡΕΠΟ ΤΡΙΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ
3 ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 3 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ
4 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 4 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΡΕΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ
5 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ 5 ΡΕΠΟ ΕΞΙ ΡΕΠΟ  ΕΝΑ
6 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ 6 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ
7 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΡΕΠΟ ΔΥΟ 7 ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΥ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ
8 ΡΕΠΟ ΠΕΝΤΕ ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΥ 8 ΡΕΠΟ ΔΥΟ ΡΕΠΟ ΠΕΝΤΕ
9 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 9 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ
10 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ ΡΕΠΟ ΕΞΙ 10 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
11 ΡΕΠΟ  ΕΝΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 11 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
12 ΡΕΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 12 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ
13 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΡΕΠΟ ΤΡΙΑ 13 ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ
14 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 14 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
  15η αγωνιστική 11/02/2019 - 17/02/2019   16η αγωνιστική 18/02/2019 - 24/02/2019
  Βοηθός εφόρου ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ   Βοηθός εφόρου ΡΕΠΟ ΕΝΑ
1 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 1 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΡΕΠΟ ΤΡΙΑ
2 ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 2 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
3 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 3 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ
4 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 4 ΡΕΠΟ ΕΞΙ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ
5 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 5 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΕΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ
6 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ 6 ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΥ ΡΕΠΟ  ΕΝΑ
7 ΡΕΠΟ ΠΕΝΤΕ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ 7 ΡΕΠΟ ΔΥΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ
8 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΡΕΠΟ ΔΥΟ 8 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ
9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΥ 9 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΡΕΠΟ ΠΕΝΤΕ
10 ΡΕΠΟ  ΕΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 10 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ
11 ΡΕΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΡΕΠΟ ΕΞΙ 11 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
12 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 12 ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
13 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 13 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ
14 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΡΕΠΟ ΤΡΙΑ 14 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ
  17η αγωνιστική 25/02/2019 - 03/03/2019   18η αγωνιστική 04/03/2019 - 10/03/2019
  Βοηθός εφόρου ΡΕΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ   Βοηθός εφόρου ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ
1 ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 1 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ
2 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΡΕΠΟ ΤΡΙΑ
3 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 3 ΡΕΠΟ ΕΞΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
4 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 4 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ
5 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 5 ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΥ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ
6 ΡΕΠΟ ΠΕΝΤΕ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 6 ΡΕΠΟ ΔΥΟ ΡΕΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ
7 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ 7 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΡΕΠΟ  ΕΝΑ
8 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ 8 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ
9 ΡΕΠΟ  ΕΝΑ ΡΕΠΟ ΔΥΟ 9 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ
10 ΡΕΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΥ 10 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΡΕΠΟ ΠΕΝΤΕ
11 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 11 ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ
12 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΡΕΠΟ ΕΞΙ 12 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
13 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 13 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
14 ΡΕΠΟ ΤΡΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 14 ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ
  19η αγωνιστική 11/03/2019 - 17/03/2019   20η αγωνιστική 18/03/2019 - 24/03/2019
  Βοηθός εφόρου ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ   Βοηθός εφόρου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
1 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 1 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
2 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ 2 ΡΕΠΟ ΕΞΙ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ
3 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΕΠΟ ΤΡΙΑ
4 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 4 ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
5 ΡΕΠΟ ΠΕΝΤΕ ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 5 ΡΕΠΟ ΔΥΟ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ
6 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 6 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ
7 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 7 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΡΕΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ
8 ΡΕΠΟ  ΕΝΑ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ 8 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΡΕΠΟ  ΕΝΑ
9 ΡΕΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ 9 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ
10 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΡΕΠΟ ΔΥΟ 10 ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ
11 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΥ 11 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΡΕΠΟ ΠΕΝΤΕ
12 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 12 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ
13 ΡΕΠΟ ΤΡΙΑ ΡΕΠΟ ΕΞΙ 13 ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
14 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 14 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
  21η αγωνιστική 25/03/2019 - 31/03/2019   22η αγωνιστική 01/04/2019 - 07/04/2019
  Βοηθός εφόρου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ   Βοηθός εφόρου ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ
1 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 1 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΡΕΠΟ ΕΞΙ
2 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
3 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ 3 ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΥ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ
4 ΡΕΠΟ ΠΕΝΤΕ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 4 ΡΕΠΟ ΔΥΟ ΡΕΠΟ ΤΡΙΑ
5 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 5 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 6 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ
7 ΡΕΠΟ  ΕΝΑ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 7 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ
8 ΡΕΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 8 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΡΕΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ
9 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ 9 ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΡΕΠΟ  ΕΝΑ
10 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ 10 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ
11 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΡΕΠΟ ΔΥΟ 11 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ
12 ΡΕΠΟ ΤΡΙΑ ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΥ 12 ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ ΡΕΠΟ ΠΕΝΤΕ
13 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 13 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ
14 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΡΕΠΟ ΕΞΙ 14 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
  23η αγωνιστική 08/04/2019 - 14/04/2019   24η αγωνιστική 15/04/2019 - 21/04/2019
  Βοηθός εφόρου ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ   Βοηθός εφόρου ΡΕΠΟ ΕΞΙ
1 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ   1 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
2 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ   2 ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΥ ΡΕΠΟ ΕΞΙ
3 ΡΕΠΟ ΠΕΝΤΕ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ   3 ΡΕΠΟ ΔΥΟ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
4 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ   4 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ
5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ   5 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΡΕΠΟ ΤΡΙΑ
6 ΡΕΠΟ  ΕΝΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ   6 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
7 ΡΕΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ   7 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ
8 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ   8 ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ
9 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ   9 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΡΕΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ
10 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ   10 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΕΠΟ  ΕΝΑ
11 ΡΕΠΟ ΤΡΙΑ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ   11 ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ
12 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΡΕΠΟ ΔΥΟ   12 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ
13 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΥ   13 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΡΕΠΟ ΠΕΝΤΕ
14 ΡΕΠΟ ΕΞΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ   14 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ
  25η αγωνιστική 06/05/2019 - 12/05/2019   26η αγωνιστική 13/05/2019 - 19/05/2019
  Βοηθός εφόρου ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ   Βοηθός εφόρου ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
1 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 1 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΥ
2 ΡΕΠΟ ΠΕΝΤΕ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2 ΡΕΠΟ ΔΥΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
3 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 3 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΡΕΠΟ ΕΞΙ
4 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ 4 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
5 ΡΕΠΟ  ΕΝΑ ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ 5 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ
6 ΡΕΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 6 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΡΕΠΟ ΤΡΙΑ
7 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 7 ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
8 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 8 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ
9 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 9 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ
10 ΡΕΠΟ ΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 10 ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ ΡΕΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ
11 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ 11 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΡΕΠΟ  ΕΝΑ
12 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ 12 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ
13 ΡΕΠΟ ΕΞΙ ΡΕΠΟ ΔΥΟ 13 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ
14 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΥ 14 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΡΕΠΟ ΠΕΝΤΕ
  27η αγωνιστική 20/05/2019 - 26/05/2019
  Βοηθός εφόρου ΡΕΠΟ ΔΥΟ
1 ΡΕΠΟ ΠΕΝΤΕ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
2 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ
3 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
4 ΡΕΠΟ  ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
5 ΡΕΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ
6 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ
7 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
8 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
9 ΡΕΠΟ ΤΡΙΑ ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
10 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
11 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
12 ΡΕΠΟ ΕΞΙ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ
13 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ
14 ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΥ ΡΕΠΟ ΔΥΟ