3ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Ο.Σ.Θ.
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  1η αγωνιστική 22/10/2018 - 28/10/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΡΕΠΟ ΔΥΟ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ   -   0 0   -   0   -  
2 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΥ   -   0 0   -   0   -  
3 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ   -   0 0   -   0   -  
4 ΡΕΠΟ ΕΠΤΑ ΡΕΠΟ ΕΞΙ   -   0 0   -   0   -  
5 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 509 - 472 37 981 1 - 2 3 75 - 92
6 ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ   -   0 0   -   0   -  
7 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΡΕΠΟ ΤΡΙΑ   -   0 0   -   0   -  
8 ΡΕΠΟ ΟΚΤΩ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ   -   0 0   -   0   -  
9 ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ   -   0 0   -   0   -  
10 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 294 - 305 11 599 0 - 0 0 36 - 42
11 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΡΕΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ   -   0 0   -   0   -  
12 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΕΠΟ  ΕΝΑ   -   0 0   -   0   -  
13 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ   -   0 0   -   0   -  
14 ΡΕΠΟ ΠΕΝΤΕ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ   -   0 0   -   0   -  
ΣΥΝ 0 0
Μ.Ο. 0 0,0
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  2η αγωνιστική 29/10/2018 - 4/11/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ   -   0 0   -   0   -  
2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ ΡΕΠΟ ΠΕΝΤΕ   -   0 0   -   0   -  
3 ΡΕΠΟ  ΕΝΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ   -   0 0   -   0   -  
4 ΡΕΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   -   0 0   -   0   -  
5 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 337 - 316 21 653 0 - 0 0 68 - 38
6 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ   -   0 0   -   0   -  
7 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ   -   0 0   -   0   -  
8 ΡΕΠΟ ΤΡΙΑ ΡΕΠΟ ΟΚΤΩ   -   0 0   -   0   -  
9 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 343 - 486 143 829 1 - 1 2 68 - 110
10 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ   -   0 0   -   0   -  
11 ΡΕΠΟ ΕΞΙ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ   -   0 0   -   0   -  
12 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΕΠΟ ΕΠΤΑ   -   0 0   -   0   -  
13 ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΥ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ   -   0 0   -   0   -  
14 ΡΕΠΟ ΔΥΟ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ   -   0 0   -   0   -  
ΣΥΝ 0 0
Μ.Ο. 0 0,0
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  3η αγωνιστική 5/11/2018 - 11/11/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ   -   0 0   -   0   -  
2 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΡΕΠΟ ΔΥΟ   -   0 0   -   0   -  
3 ΡΕΠΟ ΕΠΤΑ ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΥ   -   0 0   -   0   -  
4 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ   -   0 0   -   0   -  
5 ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΡΕΠΟ ΕΞΙ   -   0 0   -   0   -  
6 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 450 - 363 87 813 2 - 1 3 78 - 79
7 ΡΕΠΟ ΟΚΤΩ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ   -   0 0   -   0   -  
8 ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ ΡΕΠΟ ΤΡΙΑ   -   0 0   -   0   -  
9 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ   -   0 0   -   0   -  
10 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 315 - 430 115 745 1 - 1 2 69 - 84
11 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 458 - 291 167 749 2 - 0 2 71 - 38
12 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΡΕΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ   -   0 0   -   0   -  
13 ΡΕΠΟ ΠΕΝΤΕ ΡΕΠΟ  ΕΝΑ   -   0 0   -   0   -  
14 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ   -   0 0   -   0   -  
ΣΥΝ 0 0
Μ.Ο. 0 0,0
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  4η αγωνιστική 12/11/2018 - 18/11/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ   -   0 0   -   0   -  
2 ΡΕΠΟ  ΕΝΑ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ   -   0 0   -   0   -  
3 ΡΕΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΡΕΠΟ ΠΕΝΤΕ   -   0 0   -   0   -  
4 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ   -   0 0   -   0   -  
5 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   -   0 0   -   0   -  
6 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ   -   0 0   -   0   -  
7 ΡΕΠΟ ΤΡΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ   -   0 0   -   0   -  
8 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ   -   0 0   -   0   -  
9 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΡΕΠΟ ΟΚΤΩ   -   0 0   -   0   -  
10 ΡΕΠΟ ΕΞΙ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ   -   0 0   -   0   -  
11 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ   -   0 0   -   0   -  
12 ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΥ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ   -   0 0   -   0   -  
13 ΡΕΠΟ ΔΥΟ ΡΕΠΟ ΕΠΤΑ   -   0 0   -   0   -  
14 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ   -   0 0   -   0   -  
ΣΥΝ 0 0
Μ.Ο. 0 0,0
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  5η αγωνιστική 19/11/2018 - 25/11/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ   -   0 0   -   0   -  
2 ΡΕΠΟ ΕΠΤΑ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ   -   0 0   -   0   -  
3 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΡΕΠΟ ΔΥΟ   -   0 0   -   0   -  
4 ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΥ   -   0 0   -   0   -  
5 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 394 - 335 59 729 0 - 1 1 48 - 63
6 ΡΕΠΟ ΟΚΤΩ ΡΕΠΟ ΕΞΙ   -   0 0   -   0   -  
7 ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ   -   0 0   -   0   -  
8 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 331 - 442 111 773 1 - 1 2 65 - 79
9 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΡΕΠΟ ΤΡΙΑ   -   0 0   -   0   -  
10 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ   -   0 0   -   0   -  
11 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ   -   0 0   -   0   -  
12 ΡΕΠΟ ΠΕΝΤΕ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ   -   0 0   -   0   -  
13 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΡΕΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ   -   0 0   -   0   -  
14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ ΡΕΠΟ  ΕΝΑ   -   0 0   -   0   -  
ΣΥΝ 0 0
Μ.Ο. 0 0,0
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  6η αγωνιστική 26/11/2018 - 02/12/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΡΕΠΟ  ΕΝΑ   -   0 0   -   0   -  
2 ΡΕΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ   -   0 0   -   0   -  
3 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 276 - 383 107 659 0 - 0 0 31 - 41
4 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΡΕΠΟ ΠΕΝΤΕ   -   0 0   -   0   -  
5 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ   -   0 0   -   0   -  
6 ΡΕΠΟ ΤΡΙΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   -   0 0   -   0   -  
7 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 476 - 286 190 762 1 - 0 1 70 - 35
8 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ 510 - 214 296 724 1 - 0 1 89 - 32
9 ΡΕΠΟ ΕΞΙ ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ   -   0 0   -   0   -  
10 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΕΠΟ ΟΚΤΩ   -   0 0   -   0   -  
11 ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΥ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ   -   0 0   -   0   -  
12 ΡΕΠΟ ΔΥΟ ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ   -   0 0   -   0   -  
13 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ   -   0 0   -   0   -  
14 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΡΕΠΟ ΕΠΤΑ   -   0 0   -   0   -  
ΣΥΝ 0 0
Μ.Ο. 0 0,0
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  7η αγωνιστική 03/12/2018 - 09/12/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΡΕΠΟ ΕΠΤΑ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ   -   0 0   -   0   -  
2 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ   -   0 0   -   0   -  
3 ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ   -   0 0   -   0   -  
4 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΡΕΠΟ ΔΥΟ   -   0 0   -   0   -  
5 ΡΕΠΟ ΟΚΤΩ ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΥ   -   0 0   -   0   -  
6 ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 403 - 470 67 873 1 - 2 3 88 - 81
7 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΡΕΠΟ ΕΞΙ   -   0 0   -   0   -  
8 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 266 - 391 125 657 0 - 1 1 45 - 72
9 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ   -   0 0   -   0   -  
10 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΡΕΠΟ ΤΡΙΑ   -   0 0   -   0   -  
11 ΡΕΠΟ ΠΕΝΤΕ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ   -   0 0   -   0   -  
12 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ   -   0 0   -   0   -  
13 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ   -   0 0   -   0   -  
14 ΡΕΠΟ  ΕΝΑ ΡΕΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ   -   0 0   -   0   -  
ΣΥΝ 0 0
Μ.Ο. 0 0,0
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  8η αγωνιστική 10/12/2018 - 16/12/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΡΕΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ   -   0 0   -   0   -  
2 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΡΕΠΟ  ΕΝΑ   -   0 0   -   0   -  
3 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ   -   0 0   -   0   -  
4 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ   -   0 0   -   0   -  
5 ΡΕΠΟ ΤΡΙΑ ΡΕΠΟ ΠΕΝΤΕ   -   0 0   -   0   -  
6 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ   -   0 0   -   0   -  
7 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 457 - 505 48 962 3 - 1 4 95 - 87
8 ΡΕΠΟ ΕΞΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ   -   0 0   -   0   -  
9 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ 383 - 398 15 781 2 - 0 2 72 - 60
10 ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΥ ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ   -   0 0   -   0   -  
11 ΡΕΠΟ ΔΥΟ ΡΕΠΟ ΟΚΤΩ   -   0 0   -   0   -  
12 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ   -   0 0   -   0   -  
13 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ   -   0 0   -   0   -  
14 ΡΕΠΟ ΕΠΤΑ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ   -   0 0   -   0   -  
ΣΥΝ 0 0
Μ.Ο. 0 0,0
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  9η αγωνιστική 17/12/2018 - 23/12/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ   -   0 0   -   0   -  
2 ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΡΕΠΟ ΕΠΤΑ   -   0 0   -   0   -  
3 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ   -   0 0   -   0   -  
4 ΡΕΠΟ ΟΚΤΩ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ   -   0 0   -   0   -  
5 ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ ΡΕΠΟ ΔΥΟ   -   0 0   -   0   -  
6 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΥ   -   0 0   -   0   -  
7 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 275 - 462 187 737 0 - 1 1 51 - 72
8 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΕΠΟ ΕΞΙ   -   0 0   -   0   -  
9 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 374 - 385 11 759 0 - 1 1 66 - 81
10 ΡΕΠΟ ΠΕΝΤΕ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ   -   0 0   -   0   -  
11 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΡΕΠΟ ΤΡΙΑ   -   0 0   -   0   -  
12 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ   -   0 0   -   0   -  
13 ΡΕΠΟ  ΕΝΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ   -   0 0   -   0   -  
14 ΡΕΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ   -   0 0   -   0   -  
ΣΥΝ 0 0
Μ.Ο. 0 0,0
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  10η αγωνιστική 7/01/2019 - 13/01/2019   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ   -   0 0   -   0   -  
2 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΡΕΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ   -   0 0   -   0   -  
3 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΡΕΠΟ  ΕΝΑ   -   0 0   -   0   -  
4 ΡΕΠΟ ΤΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ   -   0 0   -   0   -  
5 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ   -   0 0   -   0   -  
6 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΡΕΠΟ ΠΕΝΤΕ   -   0 0   -   0   -  
7 ΡΕΠΟ ΕΞΙ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ   -   0 0   -   0   -  
8 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   -   0 0   -   0   -  
9 ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ   -   0 0   -   0   -  
10 ΡΕΠΟ ΔΥΟ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ   -   0 0   -   0   -  
11 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ   -   0 0   -   0   -  
12 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΡΕΠΟ ΟΚΤΩ   -   0 0   -   0   -  
13 ΡΕΠΟ ΕΠΤΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ   -   0 0   -   0   -  
14 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ   -   0 0   -   0   -  
ΣΥΝ 0 0
Μ.Ο. 0 0,0
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  11η αγωνιστική 14/01/2019 - 20/01/2019   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ   -   0 0   -   0   -  
2 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ   -   0 0   -   0   -  
3 ΡΕΠΟ ΟΚΤΩ ΡΕΠΟ ΕΠΤΑ   -   0 0   -   0   -  
4 ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ   -   0 0   -   0   -  
5 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ   -   0 0   -   0   -  
6 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΡΕΠΟ ΔΥΟ   -   0 0   -   0   -  
7 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΥ   -   0 0   -   0   -  
8 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 580 - 332 248 912 3 - 0 3 96 - 54
9 ΡΕΠΟ ΠΕΝΤΕ ΡΕΠΟ ΕΞΙ   -   0 0   -   0   -  
10 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 472 - 411 61 883 2 - 1 3 98 - 91
11 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ   -   0 0   -   0   -  
12 ΡΕΠΟ  ΕΝΑ ΡΕΠΟ ΤΡΙΑ   -   0 0   -   0   -  
13 ΡΕΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ   -   0 0   -   0   -  
14 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ   -   0 0   -   0   -  
ΣΥΝ 0 0
Μ.Ο. 0 0,0
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  12η αγωνιστική 21/01/2019 - 27/01/2019   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ   -   0 0   -   0   -  
2 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ   -   0 0   -   0   -  
3 ΡΕΠΟ ΤΡΙΑ ΡΕΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ   -   0 0   -   0   -  
4 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΡΕΠΟ  ΕΝΑ   -   0 0   -   0   -  
5 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ   -   0 0   -   0   -  
6 ΡΕΠΟ ΕΞΙ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ   -   0 0   -   0   -  
7 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΕΠΟ ΠΕΝΤΕ   -   0 0   -   0   -  
8 ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΥ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ   -   0 0   -   0   -  
9 ΡΕΠΟ ΔΥΟ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   -   0 0   -   0   -  
10 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 377 - 326 51 703 0 - 1 1 33 - 72
11 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ 418 - 275 143 693 1 - 0 1 74 - 34
12 ΡΕΠΟ ΕΠΤΑ ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ   -   0 0   -   0   -  
13 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΡΕΠΟ ΟΚΤΩ   -   0 0   -   0   -  
14 ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ   -   0 0   -   0   -  
ΣΥΝ 0 0
Μ.Ο. 0 0,0
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  13η αγωνιστική 28/01/2019 - 03/02/2019   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ   -   0 0   -   0   -  
2 ΡΕΠΟ ΟΚΤΩ ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ   -   0 0   -   0   -  
3 ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ   -   0 0   -   0   -  
4 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΡΕΠΟ ΕΠΤΑ   -   0 0   -   0   -  
5 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ 250 - 345 95 595 0 - 0 0 39 - 39
6 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ   -   0 0   -   0   -  
7 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΡΕΠΟ ΔΥΟ   -   0 0   -   0   -  
8 ΡΕΠΟ ΠΕΝΤΕ ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΥ   -   0 0   -   0   -  
9 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 404 - 445 41 849 1 - 2 3 70 - 74
10 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ ΡΕΠΟ ΕΞΙ   -   0 0   -   0   -  
11 ΡΕΠΟ  ΕΝΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ   -   0 0   -   0   -  
12 ΡΕΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ   -   0 0   -   0   -  
13 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΡΕΠΟ ΤΡΙΑ   -   0 0   -   0   -  
14 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ   -   0 0   -   0   -  
ΣΥΝ 0 0
Μ.Ο. 0 0,0
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  14η αγωνιστική 04/02/2019 - 10/02/2019   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ   -   0 0   -   0   -  
2 ΡΕΠΟ ΤΡΙΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ   -   0 0   -   0   -  
3 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ   -   0 0   -   0   -  
4 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΡΕΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ   -   0 0   -   0   -  
5 ΡΕΠΟ ΕΞΙ ΡΕΠΟ  ΕΝΑ   -   0 0   -   0   -  
6 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ   -   0 0   -   0   -  
7 ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΥ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ   -   0 0   -   0   -  
8 ΡΕΠΟ ΔΥΟ ΡΕΠΟ ΠΕΝΤΕ   -   0 0   -   0   -  
9 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ   -   0 0   -   0   -  
10 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   -   0 0   -   0   -  
11 ΡΕΠΟ ΕΠΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ   -   0 0   -   0   -  
12 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ   -   0 0   -   0   -  
13 ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ   -   0 0   -   0   -  
14 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΡΕΠΟ ΟΚΤΩ   -   0 0   -   0   -  
ΣΥΝ 0 0
Μ.Ο. 0 0,0
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  15η αγωνιστική 11/02/2019 - 17/02/2019   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΡΕΠΟ ΟΚΤΩ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ   -   0 0   -   0   -  
2 ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ   -   0 0   -   0   -  
3 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ   -   0 0   -   0   -  
4 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 287 - 477 190 764 0 - 2 2 45 - 122
5 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΕΠΟ ΕΠΤΑ   -   0 0   -   0   -  
6 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ   -   0 0   -   0   -  
7 ΡΕΠΟ ΠΕΝΤΕ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ   -   0 0   -   0   -  
8 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΡΕΠΟ ΔΥΟ   -   0 0   -   0   -  
9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΥ   -   0 0   -   0   -  
10 ΡΕΠΟ  ΕΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ   -   0 0   -   0   -  
11 ΡΕΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΡΕΠΟ ΕΞΙ   -   0 0   -   0   -  
12 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 317 - 489 172 806 0 - 1 1 39 - 93
13 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ   -   0 0   -   0   -  
14 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΡΕΠΟ ΤΡΙΑ   -   0 0   -   0   -  
ΣΥΝ 0 0
Μ.Ο. 0 0,0
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  16η αγωνιστική 18/02/2019 - 24/02/2019   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΡΕΠΟ ΤΡΙΑ   -   0 0   -   0   -  
2 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ   -   0 0   -   0   -  
3 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 445 - 446 1 891 2 - 2 4 77 - 92
4 ΡΕΠΟ ΕΞΙ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ   -   0 0   -   0   -  
5 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΕΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ   -   0 0   -   0   -  
6 ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΥ ΡΕΠΟ  ΕΝΑ   -   0 0   -   0   -  
7 ΡΕΠΟ ΔΥΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ   -   0 0   -   0   -  
8 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 311 - 524 213 835 0 - 2 2 45 - 85
9 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΡΕΠΟ ΠΕΝΤΕ   -   0 0   -   0   -  
10 ΡΕΠΟ ΕΠΤΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ   -   0 0   -   0   -  
11 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   -   0 0   -   0   -  
12 ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ   -   0 0   -   0   -  
13 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ   -   0 0   -   0   -  
14 ΡΕΠΟ ΟΚΤΩ ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ   -   0 0   -   0   -  
ΣΥΝ 0 0
Μ.Ο. 0 0,0
Μ.Ο. 0 0,0
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  17η αγωνιστική 25/02/2019 - 03/03/2019   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ   -   0 0   -   0   -  
2 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΡΕΠΟ ΟΚΤΩ   -   0 0   -   0   -  
3 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ   -   0 0   -   0   -  
4 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ   -   0 0   -   0   -  
5 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ   -   0 0   -   0   -  
6 ΡΕΠΟ ΠΕΝΤΕ ΡΕΠΟ ΕΠΤΑ   -   0 0   -   0   -  
7 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ 514 - 307 207 821 2 - 0 2 75 - 62
8 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ   -   0 0   -   0   -  
9 ΡΕΠΟ  ΕΝΑ ΡΕΠΟ ΔΥΟ   -   0 0   -   0   -  
10 ΡΕΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΥ   -   0 0   -   0   -  
11 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ   -   0 0   -   0   -  
12 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΡΕΠΟ ΕΞΙ   -   0 0   -   0   -  
13 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ   -   0 0   -   0   -  
14 ΡΕΠΟ ΤΡΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ   -   0 0   -   0   -  
ΣΥΝ 0 0
Μ.Ο. 0 0,0
Μ.Ο. 0 0,0
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  18η αγωνιστική 04/03/2019 - 10/03/2019   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ   -   0 0   -   0   -  
2 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΡΕΠΟ ΤΡΙΑ   -   0 0   -   0   -  
3 ΡΕΠΟ ΕΞΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ   -   0 0   -   0   -  
4 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 430 - 394 36 824 1 - 1 2 77 - 69
5 ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΥ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ   -   0 0   -   0   -  
6 ΡΕΠΟ ΔΥΟ ΡΕΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ   -   0 0   -   0   -  
7 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΡΕΠΟ  ΕΝΑ   -   0 0   -   0   -  
8 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ   -   0 0   -   0   -  
9 ΡΕΠΟ ΕΠΤΑ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ   -   0 0   -   0   -  
10 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΡΕΠΟ ΠΕΝΤΕ   -   0 0   -   0   -  
11 ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ   -   0 0   -   0   -  
12 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 391 - 567 176 958 3 - 2 5 73 - 134
13 ΡΕΠΟ ΟΚΤΩ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ   -   0 0   -   0   -  
14 ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ   -   0 0   -   0   -  
ΣΥΝ 0 0
Μ.Ο. 0 0,0
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  19η αγωνιστική 11/03/2019 - 17/03/2019   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ   -   0 0   -   0   -  
2 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ   -   0 0   -   0   -  
3 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΕΠΟ ΟΚΤΩ   -   0 0   -   0   -  
4 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 392 - 483 91 875 1 - 3 4 87 - 93
5 ΡΕΠΟ ΠΕΝΤΕ ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ   -   0 0   -   0   -  
6 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ   -   0 0   -   0   -  
7 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ ΡΕΠΟ ΕΠΤΑ   -   0 0   -   0   -  
8 ΡΕΠΟ  ΕΝΑ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ   -   0 0   -   0   -  
9 ΡΕΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ   -   0 0   -   0   -  
10 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΡΕΠΟ ΔΥΟ   -   0 0   -   0   -  
11 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΥ   -   0 0   -   0   -  
12 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ   -   0 0   -   0   -  
13 ΡΕΠΟ ΤΡΙΑ ΡΕΠΟ ΕΞΙ   -   0 0   -   0   -  
14 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ   -   0 0   -   0   -  
ΣΥΝ 0 0
Μ.Ο. 0 0,0
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  20η αγωνιστική 18/03/2019 - 24/03/2019   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ   -   0 0   -   0   -  
2 ΡΕΠΟ ΕΞΙ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ   -   0 0   -   0   -  
3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΕΠΟ ΤΡΙΑ   -   0 0   -   0   -  
4 ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ   -   0 0   -   0   -  
5 ΡΕΠΟ ΔΥΟ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ   -   0 0   -   0   -  
6 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ   -   0 0   -   0   -  
7 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΡΕΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ   -   0 0   -   0   -  
8 ΡΕΠΟ ΕΠΤΑ ΡΕΠΟ  ΕΝΑ   -   0 0   -   0   -  
9 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ   -   0 0   -   0   -  
10 ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ   -   0 0   -   0   -  
11 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΡΕΠΟ ΠΕΝΤΕ   -   0 0   -   0   -  
12 ΡΕΠΟ ΟΚΤΩ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ   -   0 0   -   0   -  
13 ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   -   0 0   -   0   -  
14 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 286 - 360 74 646 0 - 1 1 60 - 96
ΣΥΝ 646 1
Μ.Ο. 34 0,1
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  21η αγωνιστική 25/03/2019 - 31/03/2019   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ   -   0 0   -   0   -  
2 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ 661 - 598 63 1259 5 - 6 11 275 - 86
3 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ   -   0 0   -   0   -  
4 ΡΕΠΟ ΠΕΝΤΕ ΡΕΠΟ ΟΚΤΩ   -   0 0   -   0   -  
5 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 398 - 533 135 931 1 - 1 2 82 - 102
6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ   -   0 0   -   0   -  
7 ΡΕΠΟ  ΕΝΑ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ   -   0 0   -   0   -  
8 ΡΕΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΡΕΠΟ ΕΠΤΑ   -   0 0   -   0   -  
9 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ   -   0 0   -   0   -  
10 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ   -   0 0   -   0   -  
11 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΡΕΠΟ ΔΥΟ   -   0 0   -   0   -  
12 ΡΕΠΟ ΤΡΙΑ ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΥ   -   0 0   -   0   -  
13 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ   -   0 0   -   0   -  
14 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΡΕΠΟ ΕΞΙ   -   0 0   -   0   -  
ΣΥΝ 0 0
Μ.Ο. 0 0,0
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  22η αγωνιστική 01/04/2019 - 07/04/2019   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΡΕΠΟ ΕΞΙ   -   0 0   -   0   -  
2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 319 - 499 180 818 0 - 3 3 69 - 85
3 ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΥ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ   -   0 0   -   0   -  
4 ΡΕΠΟ ΔΥΟ ΡΕΠΟ ΤΡΙΑ   -   0 0   -   0   -  
5 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ   -   0 0   -   0   -  
6 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 464 - 404 60 868 2 - 1 3 79 - 77
7 ΡΕΠΟ ΕΠΤΑ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ   -   0 0   -   0   -  
8 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΡΕΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ   -   0 0   -   0   -  
9 ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΡΕΠΟ  ΕΝΑ   -   0 0   -   0   -  
10 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ 536 - 308 228 844 2 - 1 3 74 - 65
11 ΡΕΠΟ ΟΚΤΩ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ   -   0 0   -   0   -  
12 ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ ΡΕΠΟ ΠΕΝΤΕ   -   0 0   -   0   -  
13 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ   -   0 0   -   0   -  
14 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 352 - 573 221 925 1 - 3 4 62 - 112
ΣΥΝ 925 4
Μ.Ο. 49 0,2
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  23η αγωνιστική 08/04/2019 - 14/04/2019   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ   -   0 0   -   0   -  
2 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 516 - 205 311 721 2 - 0 2 161 - 34
3 ΡΕΠΟ ΠΕΝΤΕ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ   -   0 0   -   0   -  
4 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ   -   0 0   -   0   -  
5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ ΡΕΠΟ ΟΚΤΩ   -   0 0   -   0   -  
6 ΡΕΠΟ  ΕΝΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ   -   0 0   -   0   -  
7 ΡΕΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ   -   0 0   -   0   -  
8 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ   -   0 0   -   0   -  
9 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΡΕΠΟ ΕΠΤΑ   -   0 0   -   0   -  
10 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ   -   0 0   -   0   -  
11 ΡΕΠΟ ΤΡΙΑ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ   -   0 0   -   0   -  
12 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΡΕΠΟ ΔΥΟ   -   0 0   -   0   -  
13 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΥ   -   0 0   -   0   -  
14 ΡΕΠΟ ΕΞΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ   -   0 0   -   0   -  
ΣΥΝ 0 0
Μ.Ο. 0 0,0
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  24η αγωνιστική 15/04/2019 - 21/04/2019   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ   -   0 0   -   0   -  
2 ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΥ ΡΕΠΟ ΕΞΙ   -   0 0   -   0   -  
3 ΡΕΠΟ ΔΥΟ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ   -   0 0   -   0   -  
4 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ   -   0 0   -   0   -  
5 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΡΕΠΟ ΤΡΙΑ   -   0 0   -   0   -  
6 ΡΕΠΟ ΕΠΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ   -   0 0   -   0   -  
7 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ   -   0 0   -   0   -  
8 ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ   -   0 0   -   0   -  
9 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΡΕΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ   -   0 0   -   0   -  
10 ΡΕΠΟ ΟΚΤΩ ΡΕΠΟ  ΕΝΑ   -   0 0   -   0   -  
11 ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ   -   0 0   -   0   -  
12 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 311 - 454 143 765 1 - 1 2 70 - 81
13 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΡΕΠΟ ΠΕΝΤΕ   -   0 0   -   0   -  
14 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 743 - 398 345 1141 5 - 2 7 149 - 81
ΣΥΝ 1.141 7
Μ.Ο. 60 0,4
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  25η αγωνιστική 06/05/2019 - 12/05/2019   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ   -   0 0   -   0   -  
2 ΡΕΠΟ ΠΕΝΤΕ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   -   0 0   -   0   -  
3 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 360 - 288 72 648 0 - 1 1 46 - 62
4 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ   -   0 0   -   0   -  
5 ΡΕΠΟ  ΕΝΑ ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ   -   0 0   -   0   -  
6 ΡΕΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΡΕΠΟ ΟΚΤΩ   -   0 0   -   0   -  
7 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ   -   0 0   -   0   -  
8 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ   -   0 0   -   0   -  
9 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ   -   0 0   -   0   -  
10 ΡΕΠΟ ΤΡΙΑ ΡΕΠΟ ΕΠΤΑ   -   0 0   -   0   -  
11 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ   -   0 0   -   0   -  
12 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ   -   0 0   -   0   -  
13 ΡΕΠΟ ΕΞΙ ΡΕΠΟ ΔΥΟ   -   0 0   -   0   -  
14 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΥ   -   0 0   -   0   -  
ΣΥΝ 0 0
Μ.Ο. 0 0,0
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  26η αγωνιστική 13/05/2019 - 19/05/2019   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΥ   -   0 0   -   0   -  
2 ΡΕΠΟ ΔΥΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ   -   0 0   -   0   -  
3 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΡΕΠΟ ΕΞΙ   -   0 0   -   0   -  
4 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 462 - 495 33 957 1 - 3 4 78 - 90
5 ΡΕΠΟ ΕΠΤΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ   -   0 0   -   0   -  
6 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΡΕΠΟ ΤΡΙΑ   -   0 0   -   0   -  
7 ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ   -   0 0   -   0   -  
8 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 397 - 531 134 928 1 - 2 3 62 - 81
9 ΡΕΠΟ ΟΚΤΩ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ   -   0 0   -   0   -  
10 ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ ΡΕΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ   -   0 0   -   0   -  
11 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΡΕΠΟ  ΕΝΑ   -   0 0   -   0   -  
12 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ   -   0 0   -   0   -  
13 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ   -   0 0   -   0   -  
14 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΡΕΠΟ ΠΕΝΤΕ   -   0 0   -   0   -  
ΣΥΝ 0 0
Μ.Ο. 0 0,0
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  27η αγωνιστική 20/05/2019 - 26/05/2019   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΡΕΠΟ ΠΕΝΤΕ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ   -   0 0   -   0   -  
2 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ   -   0 0   -   0   -  
3 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   -   0 0   -   0   -  
4 ΡΕΠΟ  ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ   -   0 0   -   0   -  
5 ΡΕΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ   -   0 0   -   0   -  
6 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ   -   0 0   -   0   -  
7 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΡΕΠΟ ΟΚΤΩ   -   0 0   -   0   -  
8 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ   -   0 0   -   0   -  
9 ΡΕΠΟ ΤΡΙΑ ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ   -   0 0   -   0   -  
10 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ   -   0 0   -   0   -  
11 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΡΕΠΟ ΕΠΤΑ   -   0 0   -   0   -  
12 ΡΕΠΟ ΕΞΙ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ   -   0 0   -   0   -  
13 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ   -   0 0   -   0   -  
14 ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΥ ΡΕΠΟ ΔΥΟ   -   0 0   -   0   -  
ΣΥΝ 0 0
Μ.Ο. 0 0,0