3ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ  -  ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΑ ΠΑΙΚΤΗ
(Οι παίκτες που είναι με έντονα γράμματα παίζουν πρώτοι)
ΠΑΙΚΤΕΣ   ΣΚΟΡ ΑΠΟΤΕΛ. ΑΓ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ   -     -   27  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ   -     -   19  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 319 - 499 0 - 1 22 2/12/2018
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 430 - 394 1 - 0 18 27/11/2018
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ 470 - 403 1 - 0 7 18/12/2018
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 445 - 404 1 - 0 13 7/3/2019
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ   -     -   3  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 332 - 580 0 - 1 11 21/4/2019
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ   -     -   1  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ 383 - 398 0 - 1 8 26/2/2019
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 335 - 394 0 - 1 5 2/12/2018
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 462 - 275 1 - 0 9 5/11/2018
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ   -     -   14  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   -     -   10  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ   -     -   17  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ   -     -   24  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ   -     -   21  
ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ   -     -   27  
ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ   -     -   22  
ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ   -     -   25  
ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ   -     -   21  
ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ   -     -   10  
ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 311 - 524 0 - 1 16 4/3/2019
ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ   -     -   6  
ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ   -     -   14  
ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ   -     -   4  
ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ   -     -   11  
ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ   -     -   8  
ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 377 - 326 1 - 0 12 15/11/2018
ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ   -     -   17  
ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   -     -   13  
ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ   -     -   20  
ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ   -     -   3  
ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ   -     -   24  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ   -     -   19  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ   -     -   22  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ   -     -   17  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ   -     -   13  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ   -     -   2  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ   -     -   8  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ   -     -   25  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ   -     -   6  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ   -     -   23  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ   -     -   3  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ   -     -   27  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ   -     -   4  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ   -     -   9  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   -     -   5  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ   -     -   12  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ   -     -   14  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ   -     -   16  
ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 499 - 319 1 - 0 22 2/12/2018
ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ   -     -   25  
ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ   -     -   17  
ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 445 - 446 0 - 1 16 21/1/2019
ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ   -     -   5  
ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 411 - 472 0 - 1 11 10/2/2019
ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 472 - 509 0 - 1 1 29/10/2018
ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 385 - 374 1 - 0 9 2/12/2018
ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ 495 - 462 1 - 0 26 19/3/2019
ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ 510 - 214 1 - 0 6 27/11/2018
ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 363 - 450 0 - 1 3 15/11/2018
ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 391 - 266 1 - 0 7 21/10/2018
ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ   -     -   12  
ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 457 - 505 0 - 1 8 16/12/2018
ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 489 - 317 1 - 0 15 11/4/2019
ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ   -     -   20  
ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ   -     -   19  
ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 394 - 430 0 - 1 18 27/11/2018
ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ   -     -   21  
ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ   -     -   13  
ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 446 - 445 1 - 0 16 21/1/2019
ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ   -     -   1  
ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ   -     -   7  
ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ   -     -   24  
ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ   -     -   5  
ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ 404 - 464 0 - 1 22 7/2/2019
ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ   -     -   2  
ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 531 - 397 1 - 0 26 4/11/2018
ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 430 - 315 1 - 0 3 22/10/2018
ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ   -     -   8  
ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   -     -   4  
ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ   -     -   11  
ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ   -     -   12  
ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ   -     -   15  
ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 403 - 470 0 - 1 7 18/12/2018
ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ   -     -   10  
ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ   -     -   2  
ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ   -     -   5  
ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ   -     -   1  
ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ   -     -   23  
ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ   -     -   13  
ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ   -     -   21  
ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ   -     -   11  
ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ   -     -   18  
ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ   -     -   15  
ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ   -     -   19  
ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ   -     -   24  
ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   -     -   20  
ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ   -     -   27  
ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ   -     -   17  
ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ   -     -   4  
ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 404 - 445 0 - 1 13 7/3/2019
ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ 524 - 311 1 - 0 16 4/3/2019
ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ   -     -   8  
ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 472 - 411 1 - 0 11 10/2/2019
ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ   -     -   7  
ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ   -     -   23  
ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ   -     -   19  
ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ   -     -   27  
ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ 514 - 307 1 - 0 17 12/3/2019
ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ 454 - 311 1 - 0 24 16/4/2019
ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 398 - 533 0 - 1 21 19/3/2019
ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 360 - 288 1 - 0 25 17/12/2018
ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ   -     -   3  
ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   -     -   26  
ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 383 - 276 1 - 0 6 27/11/2018
ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ   -     -   2  
ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ   -     -   10  
ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ   -     -   3  
ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ   -     -   6  
ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ   -     -   25  
ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 509 - 472 1 - 0 1 29/10/2018
ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ   -     -   24  
ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ   -     -   13  
ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ   -     -   19  
ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ   -     -   17  
ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ   -     -   7  
ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ   -     -   14  
ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ   -     -   11  
ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 477 - 287 1 - 0 15 6/12/2018
ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ   -     -   20  
ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   -     -   16  
ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ   -     -   23  
ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ   -     -   9  
ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ   -     -   27  
ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 580 - 332 1 - 0 11 21/4/2019
ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ   -     -   14  
ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ   -     -   6  
ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 374 - 385 0 - 1 9 2/12/2018
ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ   -     -   5  
ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ   -     -   21  
ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ   -     -   27  
ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ   -     -   17  
ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ   -     -   15  
ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ   -     -   22  
ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 392 - 483 0 - 1 19 18/11/2018
ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 516 - 205 1 - 0 23 6/12/2018
ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ   -     -   1  
ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 398 - 743 0 - 1 24 21/4/2019
ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ   -     -   4  
ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ   -     -   25  
ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ   -     -   8  
ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ   -     -   1  
ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ   -     -   4  
ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ   -     -   23  
ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 462 - 495 0 - 1 26 19/3/2019
ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 464 - 404 1 - 0 22 7/2/2019
ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ   -     -   11  
ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 307 - 514 0 - 1 17 12/3/2019
ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ   -     -   7  
ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ   -     -   15  
ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ 418 - 275 1 - 0 12 21/2/2019
ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ   -     -   9  
ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 345 - 250 1 - 0 13 17/1/2019
ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ   -     -   18  
ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   -     -   14  
ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ   -     -   21  
ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ   -     -   5  
ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ   -     -   25  
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 398 - 383 1 - 0 8 26/3/2019
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ   -     -   11  
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ   -     -   3  
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 214 - 510 0 - 1 6 27/11/2018
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ   -     -   2  
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ   -     -   18  
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 311 - 454 0 - 1 24 16/4/2019
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ   -     -   14  
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ   -     -   22  
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ 275 - 418 0 - 1 12 21/2/2019
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ   -     -   16  
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 286 - 360 0 - 1 20 14/2/2019
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ   -     -   25  
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 598 - 661 0 - 1 21 11/4/2019
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 294 - 305 0 - 1 1 11/12/2018
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ   -     -   19  
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 331 - 442 0 - 1 5 30/10/2018
ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 394 - 335 1 - 0 5 2/12/2018
ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ   -     -   8  
ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ   -     -   27  
ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 450 - 363 1 - 0 3 15/11/2018
ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 397 - 531 0 - 1 26 4/11/2018
ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ   -     -   15  
ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 533 - 398 1 - 0 21 19/3/2019
ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ   -     -   11  
ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 483 - 392 1 - 0 19 18/11/2018
ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ   -     -   9  
ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ   -     -   16  
ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ   -     -   17  
ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ 536 - 308 1 - 0 22 18/11/2018
ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 391 - 567 0 - 1 18 19/2/2019
ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ   -     -   25  
ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ   -     -   13  
ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 486 - 343 1 - 0 2 15/11/2018
ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 275 - 462 0 - 1 9 5/11/2018
ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ 326 - 377 0 - 1 12 15/11/2018
ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ   -     -   4  
ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 266 - 391 0 - 1 7 21/10/2018
ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 315 - 430 0 - 1 3 22/10/2018
ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ   -     -   19  
ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 288 - 360 0 - 1 25 17/12/2018
ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 287 - 477 0 - 1 15 6/12/2018
ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 205 - 516 0 - 1 23 6/12/2018
ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ 250 - 345 0 - 1 13 17/1/2019
ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ 360 - 286 1 - 0 20 14/2/2019
ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ   -     -   17  
ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ   -     -   26  
ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 352 - 573 0 - 1 22 8/11/2018
ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 316 - 337 0 - 1 2 21/2/2019
ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ   -     -   21  
ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 286 - 476 0 - 1 6 29/10/2018
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ   -     -   14  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ   -     -   17  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ   -     -   9  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ   -     -   12  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ   -     -   8  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ   -     -   24  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ   -     -   3  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ   -     -   20  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ   -     -   1  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ   -     -   18  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ   -     -   25  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 308 - 536 0 - 1 22 18/11/2018
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ   -     -   26  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   -     -   27  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ   -     -   7  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ   -     -   4  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ   -     -   11  
ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ   -     -   10  
ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ   -     -   13  
ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ   -     -   5  
ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 505 - 457 1 - 0 8 16/12/2018
ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ   -     -   4  
ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ   -     -   20  
ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ   -     -   26  
ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ   -     -   16  
ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 743 - 398 1 - 0 24 21/4/2019
ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ   -     -   14  
ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ 661 - 598 1 - 0 21 11/4/2019
ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 567 - 391 1 - 0 18 19/2/2019
ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 573 - 352 1 - 0 22 8/11/2018
ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ   -     -   27  
ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 458 - 291 1 - 0 3 6/11/2018
ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ   -     -   23  
ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ   -     -   7  
ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ   -     -   17  
ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ   -     -   20  
ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ   -     -   12  
ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 317 - 489 0 - 1 15 11/4/2019
ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ   -     -   11  
ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ   -     -   27  
ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 276 - 383 0 - 1 6 27/11/2018
ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ   -     -   23  
ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ   -     -   4  
ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ   -     -   21  
ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ 305 - 294 1 - 0 1 11/12/2018
ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ   -     -   25  
ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 337 - 316 1 - 0 2 21/2/2019
ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ   -     -   7  
ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 291 - 458 0 - 1 3 6/11/2018
ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ   -     -   10  
ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ   -     -   14  
ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ   -     -   24  
ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ   -     -   3  
ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ   -     -   14  
ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ   -     -   20  
ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ   -     -   12  
ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ   -     -   17  
ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ   -     -   2  
ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ   -     -   9  
ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ   -     -   25  
ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ   -     -   5  
ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ   -     -   19  
ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ   -     -   13  
ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ   -     -   21  
ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ   -     -   4  
ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   -     -   23  
ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ   -     -   10  
ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ   -     -   18  
ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ   -     -   21  
ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ   -     -   24  
ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ   -     -   16  
ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ   -     -   19  
ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ   -     -   15  
ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΚΑΠΩΛΗ ΛΙΖΑ   -     -   4  
ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ   -     -   10  
ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ   -     -   27  
ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ   -     -   8  
ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ   -     -   25  
ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ 442 - 331 1 - 0 5 30/10/2018
ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 343 - 486 0 - 1 2 15/11/2018
ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 476 - 286 1 - 0 6 29/10/2018
ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΣΙΝΟΗ   -     -   11  
ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   -     -   7  
ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ   -     -   14  
ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ   -     -   18