Σ  Τ  Α  Τ  Ι  Σ  Τ  Ι  Κ  Α
ΜΑΧ ΣΚΟΡ ΠΑΙΚΤΗ ΜΑΧ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΑΧ ΛΕΞΗ
                       
1       1       1      
2       2       2      
3       3       3      
4       4       4      
5       5       5      
ΜΑΧ ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ (Μ.Ο.)
          αγ.          
1       1       1      
    2       2      
2       3       3      
    4       4      
3       5       5      
   
4      
    M.O. ΣΚΡΑΜΠΛ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΥΝΑ (Μ.Ο.)
5                      
    1       1      
2       2      
3       3      
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΚΡΑΜΠΛ ΣΕ ΑΓΩΝΑ 4       4      
        5       5      
1      
 
2       ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΜΕ ΛΕΞΗ > 100 π. ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΦΟΡΑ (Μ.Ο.)
    αγ.          
3 Σε 5 συνολικά αγώνες      1       1      
2       2      
3       3      
4       4      
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ Μ.Ο. ΠΟΝΤΩΝ / ΠΑΙΧΝΙΔΙ 5       5      
  (ΕΠΙΘΕΣΗ + ΑΜΥΝΑ) αγ.   6      
1       7      
2      
3      
4       ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΚΡΑΜΠΛ ΠΑΙΚΤΗ ΣΕ ΑΓΩΝΑ
5           αγ.  
1    
2      
3      
4      
5      
6